Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4O Buskeruds amt. KobbermaImforel(OmSter. Paa flere af de ovenfor om- talte ertsforekomster i silur nær graensen mod den yngre granit møder man ved siden af jernmalm eller bly-Zink-malm ogsaa noget kobbermalm (kobberkis); særlig er dette tilfældet med flere af GjeIle- bæk-gruberne i Lier, hvor man i midten af forrige aarhundred havde et lidet kobberverk (1Kongs» kobberverk ved Sagvold i Lier). Ogsaa i grundfjeldet i“ Buskeruds amt optræder nogle kobbermalm- forekomster. Lidt nord for Vestfossen jernbanestation ligger saaledes et par gruber (Berg og Hougset gruber, drevne under «Ekers kob- berverk»), hvor kobberkis sammen med svovlkis, magnetkis og magnet- jern forekommer som “«faIbaand» i gneisbergarter. Ogsaa enkelte af de Kongsberg’ske «falbaand» fører saavidt meget kobberkis, at de har været forsøgt bearbeidede for kobbermalmens skyld. En baade mineralogisk og geologisk ganske anden slags kobber- malmforekomst har man endelig ogsaa ved Kittislandsaasen i Nora i Numedal, hvor ertsen er kobberglans og brogetkobber, der sidder paa gange af kvarts, gjennemskjærende gneisens skifere. Ertsen er her i og for sig meget rig, men den synes — at dømme efter drifts- resultaterne ved de Numedal’ske kobberverk — at være tilstede i ringe mængde. ’ Apatit har været fundet i smaa mængder, dels som krystalIer og dels som klumper, paa flere gange i nærheden af Snarum jern- banestation, navnlig ved Loftshus, Enden, samt ved Okseiekollen, paa det sidstnævnte sted i store, mathvide krystaller. Apatitgangene paa Snarum optræder i forbindelse med gabbrobergarter paa lignende maade som i det store apatitførende distrikt paa kysten mellem Langesundsfjorden og Lillesand; de hidtil kjendte forekomster har dog ikke været af nogen praktisk betydning.