Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C 22 Buskeruds amt. g i C (kalmusrod), en vandplante. hvis aromatiske rodstok benyttes paa apo- tekerne og som neppe er oprindelig vildtvoksende hos os, Elatine Hy- dropiper o. s. v. Af Kongsbergs og Numedals fiora kan endnu nævnes: Egui- setum hiemale, skavgræs, en plante, som er sterkt kiselsyrerig og som bruges til at skure bøtter og trækar med, Lyeopodium inunda- tum, op til Numedal, Triodia deCumbens til Rollag (dens nordgrænse paa østlandet), Carex livida; af liljekonvallen skal der være fundet en rødblomstret afændring ved Kongsberg; koralrod (COrallOrhí2a innata), en gulbrun plante med skjælagtige blade, uden rod men med koral1ignende rodstok, den vellugtende hvidblomstrede PlatanthBra bifolia (skoglilje); bogen (Fagus silvatiCa) vokser (if. Poulsson) buskformet et par steder i Hans Gabel aas, tilsyneladende vildt; humle (Humulus Lupulus).baade som dyrket og vild op til Numedal; jordbærspinat (Chenopodium foliosum) viste Sig for omkring 7 O aar tilbage imængde paa brandtomterne efter en større brand paa Kongs- berg; den giftige tysbast (Daphne Meøereuɔn), en liden busk, som blomstrer paa bar kvist om vaaren med røde, syrenlignende blomster og som har røde bær; den ægte malu1—t (Artemisia Absinthium); rein- fan (Tanaeetum vulgare); gul præstekrave (Anthemis tinetoria), maaske fra først af indført; kornblomst (C’entaurea Cyanus), ugræs i agre; Cichorie (Ciehorium Intybus), en vakker ugræsplante med store blaa blomster-kurve; C’ampanula (7erviearia og C. persiCifolia lige op til Numedal; Galium verum; bulmeurt (HyosCyamus niger), et meget giftigt 11gPæ8: Pedieularis silvatiea lige op til Numedal; ribs, solbær og stikkelsbær, den sidste vistnok oprinde- lig forvildet; blaaveis (Anemone Hepatica) lige op til Numedal; stormhat (Aeonitum septentrionale); Berteroa ineana, en plante, som er indført ved græsfrø, men som i de senere aar stadig udbreder sig mere og mere; gule og hvide nøkkeroser, foruden den almindelige store gule ogsaa en sjeldnere form (Nuphar intermedium), i Buvandi J 0x1(1a1e11.; Ví(;Za mímbílís lige op til Numedal; Agrostemma Githago, agernellik, ugræs i kornet med vakre rødvio1ette blon1ster; Visearia aØoina, fjeldne1lik, paa Meheien; forskjellige slags vilde roser; bjørne- bær (Rubus subereetus) ligner bringebær, men har blaasorte frugter og store hvide blomster, er hyppigst ivore kystegne, men vokser dog lige op til Rollag iNumedal; Kanelrosen (Rosa einnamomea) findes lige op til Paalsbufjorden øverst i Numedal omtrent 800 m. o. h. Om fioraen paa Modum, i Eggedal og Sigdal er ikke meget at bemerke. I lierne og aaserne opfor Heggen kirke (det vestlige affald af Finmarka) findes flere sjeldnere planter, saasom Festuca gigantea, C’arex globularis (en plante, som er hyppigst i vore øst- ligste skogtrakter), ()ypripedium (Flaggervandskol1en, Kirkeaasen og Lindberget), Saxifraga eæspitosa var. palmata (Hovlandsfje1d„ eneste sted i Norge), de to sjeldnere gule nøkkeroSer, (Nuphar pumilum og intermedium, hvoraf den sidste maaske er en bastard) paa Hov1ands- fjeld, 1Spergula vernalis (sammesteds). v Af Modums, Eggedals og Sigdals planter fortjener forøvrigt at nævnes I Modum: