Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/286

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2 V V LeVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 878 optaget med jordbrug og fædrift Af disse er 525 selvstændige gaardbrugere, leilændinger og forpagtere. Af de øvrige er 46 husmænd. Af folk, beskjæftiget med fabrikindustri, er der 269, og af folk, beskjæftiget med grubedrift, 1. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaa- industri, er der 309. Af tomtearbeidere og folk, beskjæftiget med plankesortering, er der 67, og af folk, beskjæftiget med flødning, 2. Af sjøfolk er der 40, af fiskere 9, af godseiere, rentenister og kapitalister 18 og af fattiglemmer m. v. 64. DiSSe11tere. Dissenternes antal udgjør 88. Af disse er 11 metodister, 12 er baptister, 25 hører til retninger med metodistisk eller baptistisk tilsnit, 5 hører til de lutherske frimenigheder, 3 til de apostoliske frimenigheder, 4 er mormoner, og 28 tilhører ikke noget troessamfund. “ Herredom samlede Skyld udgjør 4 131 mark 48 øre. Denne skyld er fordelt paa 200 gaardsnummere og 1120 parceller. Af pacellerne er: “ 1l6 under 10 øre, — 365 mellem 10 — og 1 skyldmark, 384 — 1 skyldmark — W 5 — 149 — 5 — — l0 — 61 — 10 —— — 15 — 14 —— lå — — 2O —- 31 over . A 20 . Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere inden herredet, faar man som middelstørrelse for jord- brugene 7,s-Z skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi for herredet efter gjennemsni„ttet for de sidste 5 aar. udgjør 1721 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene i Lier udgjøre l3 544 kr. eller, da adskilligt eies af udenbygdsboende, neppe mere end 13000 kr. F0rmuen udgjorde i 189O i Lier pr. individ 941 kr. og ind- tæg-ten 159 kr. — FOIkemængdenS bevægelse Ifølge prof. Aschel1ougs bereg- ninger skulde indbyggerantallet have udgjort: “ A I 1665 ....... 226O — 1769 ....... 3530 — 1801 var det . . . 3970 — 1815 — . . . 3868 — 1825 — . . 4665 — ]845 — . 5610 — 1865 — . . . 6401 — 1875 —— . . . 6939 — 189O — . 7562