Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds amt.i Størrelse og indbyggerantal. Buskeruds am C udgjorde ifølge sidste f’olketælling l4 996.,ss km. 2 med lO4 769‘ indbyggere, altsaa gjennemsnitlig 7 indb. pr. km.2 Beliggenhed Det 1îggcx— mellem se 024‘ Og 61 0oå‘“ nordlig bredde og mellem 25009‘ og 28“’ 17‘ østlig længde fra- Ferro. Dets nordligste punkt ligger i Grøndalen i Hemsedal mellem Bjørneggen og Kirkenoset; dets sydligSte straks syd for Myklevand i Sandsvær; dets vestligste ved Hulbjerget paa grænsen af Ullensvang;. dets østligste nord for Filtvedt i Hurum. Amtet grænser mod nord til Aurland og Lærdal i Sogn og til Valdres; mod øst til Land, Hadeland, Aker, Asker og Kristiania- fiorden; mod syd til Drammensfjorden, til Skouger, Hof og Lardal iJarlsberg og Larviks amt og til Slemdal og Gjerpen i Bamble- fogderi; S mod sydvest og vest til Sande og Hitterdal i nedre Tele- marken, HoVln, Tinn og Rauland i øvre Telemarken, samt Ullens- Vang og Ulvik i Hardanger. Indde1ing. AdminiStratiV indde1ing. Amtet er îuddc1c i følgende fog- derier: Numedal og Sandsvær fogderi, der omfatter Nor-e herred, Rollag herred, Flesberg her-red og Sandsvær herred. Halli“ngdals fogderi, der omfatter Hol herred, Aal herred, Gol herred og Nes herred. Ringerikes fogderi, der omfatter Aadalen herred, Norderhovê herred og Hole herred. Buskeruds fogderi, der omfatter Sigdal herred, Modum herred, øvre Eker herred, nedre Eker herred, Røken herred, —Hurum herredZ og Lier herred. Endvidere hører til amtet— Drammens by,— Kongsberg by og Hønefos by.