Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kongsberg by og sølvverk. 99 I fordums tid var det dog ikke alene bandelen, som trak folk fra nærmere og fjernere trakter til markedet. Det var ogsaa lysten til at prøve kræfter. Var en mand i sin hjemstavn bekjendt for sin styrke.. var Kongsberg marked et sted, hvor han havde anledning til at se, om han kunde finde sin overmand. At være frikar paa Kongsberg marked, d. v. s. at være den sterkeste mand af alle dem, som mødte der, ansaaes for en stor ære. Det er disse stævner, Vinje har skildret i «Storegut», hvori det heder: Til marknads kjem karan, som styrken er i, Han er den, som er stor, han er den, som er fri, Han kan kjem utan hest. utan smør, utan skinn, ’ Han er den, som fær hus, han er den, som kjem inn. Af fjelde paa Kongsbergs grund kan nævnes Suluaasen, der ligger i den østlige del af Kongsberg. Fra dette fjeld har man en smuk udsigt over byen og Laagens dal- føre nordover til Svene og Flesberg. Man ser ligeledes Sandsværdalen og de omliggende fjelde Skrim og Jonsknuten samt Gausta, Blefjeld og andre fjelde mellem Tin og Numedalen Mod øst har man en glimrende udsigt over hele dalen mellem Skollenborg og Fiskum med Fiskumvand og det nordlige af Ekern og videre nedover Eker herred til Mjøndalen. Ved Kongsbergs vestgrænse ligger Jonsknuten. Herfra ser man Lifjeldene. Blefjeld, Gausta, Synshøvd i Numedal, Norefjeld og Skrimsfjeld, Fuglelidgaardene i Svene og andre høitliggende gaarde paa Vestsiden af Laagendalen, Sandsvær samt Fiskumvandet og Fiskumdalen i hele sin 1ængde. Veie til grube1“ne. Fra sagt-enden ved Kobber-bergelven gaar der kjørevei forbi gruberne indtil 1,4 km. “fra Jonsknutens top. Der gaar ogsaa en brat vei fra Kongsberg ret op til gruberne. Kongsberg sølvverk. I ældre tid var der strenge regler for bjergverksdriften. Først ved forordning af 29de december 1783 blev driften paa ædle metaller givet fri. Dog blev der gjort en undtagelse for Sandsvær, Flesberg og Ekers vedkommende. Indenfor disse herreder ligger nemlig det saakaldte Kongsberg sølvverks grubefelt. Dette felt gaar fra Hedenstadkroken idet sydvestlige af Heden- stad, fortsætter vest for Jonsknuten til Aaslandsgruben paa grænsen mellem Svene og Flesberg, der hvor Laagen svinger, derfra over Holtefjeld til Bingselven i Eker saa videre mod sydvest til Askebæk ved Hoenelven og Skaragruberne ved Jungevand og Dorsjø og derfra til Kobberbergelven. Paa dette vidtstrakte felt har der været drevet flere hundred ordentlige gruber og været optaget mindst 4000 skjærp. Navnlig paa plateauet øst for Jonsknuten (Overberget og Underberge.t) er fjeldet paa alle kanter gjennemhullet og undermineret af stoller og gruber. —