Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 2.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


218 BRATSBERG Amt . Antallet af voksne eller af individer over 15 aar var i Lange- sund 1891: Mænd. Kvinder-. Ugifte ........ I 32 164 Gifte ........ 1 86 20O Enkemænd, enker, fraskilte . 26 62 Ægteskabelig stilling uopgivet 2 1 346 42 7

–C

7 7 3 Langesunds vandværk, der har kostet ca. 80000 kr., er skjænket ladestedet af en amerikaner Alji-ed Corning Olav-k. Van- det, der kommer fra 2 damme 2 km. fra Langesund, er godt. Det blev givet byen sammen med brandapparat og fuld udrust- ning lige til uniform til brandfolkene. Det hændte før imeget tørre sommere, at der maatte hentes vand med de smaa dampskibe ligefra Skien, men nu er denne mangel afhjulpet. I Langesund er en postmester og en telegrafbe- styrer. I Langesund afsendtes i 1898 44 400 breve. Antal ekspederede telegrammer i Langesund var i: l897 .......... 14 280 1898 .......... 22015 Byen har et apothek, der er filial af Breviks apothek. Byens gader er belyst med petroleumslamper, men der er ingen brolægning. Stij’telser og legater. Anna MIlTtC]l, Ditlef Buchas enke, skjæn- kede ved testament dat. 5te juli 1755 til kirken 280 rdlr. og renten af 600 rdlr., som skulde indestaa til 3 pct. i Langfos sagene nr. 18 og 20 samt i Spegefos nr. 27. Jacob Coudrio skjænkede ved gavebrev af 3Ote april 1801 et ham ifølge skjøde af 6te juni 1799 tilhørende hus, samt 30O rdlr., hvoraf renten skulde anvendes til forbedring i skolelære- rene løn. Coudrios legat til fatt-igvæsenet. Jacob 0oudrio skjænkede ved testament af 27de febr. 1808 3000 rdlr., hvoraf renten aarlig skulde uddeles til trængende. Just Wright og hustru Bolette Coudrio fastsatte 15de april 1817, at en uopsigelig panteobligation, udstedt 1ste Oktober 1816, stor 80O spd. sølv, efter deres død skulde være kirkens eiendom, saaledes at renterne «anvendes til orgelets tjeneste».