Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG VEIRLIGE’l’. 67 IX. Mildere vindstyrke. O – = st*ille, 6; orkan. did “i glid d de n d ed ““fd]“: “““æ ve t R L l Öi å3 Î 1 å i aa † C. få l g‘ W E l:ǫ j =.– Y: 1,2 W –C i .ɔ

 H C ɔ ( H g C–C i C

Í te i –S . S E V l G 1 g Z E å F Ë“ W V =’ï? Ja11ua1 . .iÏ 2.“ p 1.:. å 2.Z l 1.; l oÏc (:Þ.c““i.ɔM Februar § . . Z 2.9. I.r- Y 2.a I.1x l 0.9 i Om 1,4 Marts . . 2.o 1.s l 2.1 p I.4 O.9 l O.9 C 1.4 April . W 2.o- P 1.Ö n 2.1 I.0 Ï I.0 0.9 ] 1.s Mai . . I.9 * I.6 2.o i 1.e n I.s l 0.s l.1 Juni . .Eå 1.9 1.c 2.c U 1.c; o.–1 E 0.= W 1.c Juli . . 2.1 I.å p 2.0 1.s l I.o – Oct I.:S August . . G 2.1 “ I.:– i 2.o I.s ] 0.0 J 0.s ’ 1.v September . . . 2.1 l I.4 2.1 1.s I.o i 0.0 p I.s Oktober . . . i 2.a i I.4 * 2–2 1.4 l Om O.r 1.o November . . ï 2.2 1.–S 2.2 1.4 0.s n O.e ] 1.1 gDeeember;ggg tung g§.s E g glg:s (l.eg J–ggl.: V Amt ...., . „ 2.1 1.ä 2.1 J 1.:. A o.;; l o.1 V 1.“ X. ÄY()I’M?(l” l1z(fttryk henført til 3()–aars per“ioden I86’6–95, 7“(3(llI(’(’)’(’f til ()0 (V., 450 n. b. og havets ov(“);fla(le. Ï 10’ærder Dalen W Januar år 759.u 760.ø Februar W 6O.1 i 61.1 Marts W ö8.c l;39.2 April V 6o.=1 6o.0 Mai 60.a 1 (i0.–a . Juni in 59.u W ð9.o .11111 þ 57.î år-1 August å ð7.e – 57.x1 September C 58.6 59.1 Oktober W 58.1 58.ä November p 58.1; ä39.; „ÍE(å(7ÈïÞCeIÎe „1; þ7ỳ9 ei å8=9 Aaret W 68.c i 69.ɔ Af tabel XI sees, at luften ude ved Færder gjennemsnitlig har mere vand i sig end luften paa stationerne inde i landet. Nedenfor paa tabe1 XII angives vindroserne eller vindenes hyp- pighed pro mille, det vil sige, hvor mange gange af 1000 det blæser fra vedkommende himmelegn; naar det saaledes heder, at nordenvindens hyppighed pro mille i januar paa Færder er l90, saa vil det sige, at hvis man noterer vindens retning januar 1000 gange, saa er den i 190 tilfælde fra nord. Tabellen viser, hvor meget mere det blæser ude ved kysten end oppe i dalene; medens det saaledes ved Færder, Larvik og Torungen af 1000 gange om aaret kun er stille respektive 48,