Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLlG BESKAFFENHED. 39 Vestfjorddalens side forbi Grønstøl 608 m., Haugestøl 887 m., og man er da oppe over den bratte del af Vestfjorddalens side. Grændsen for granen naaes her i en høide af 955 m. I høiden 1009 m. ligger sæteren;S’vineroi. Birkegrændsen ligger i høiden 1053 m. Længer op fører den opstagede vei først mod syd og saa vest, ogsaa mod nordvest, opover svære urer med snefonner til en paa Gausta anlagt turisthytte, Gaustahytten, 1851 m. O. h. Herfra fører veien over ur og løse klippestykker til den første varde, 1885 m. o. h., og derpaa til varden paa den høieste top mod tl9plgO m.po.4h; H Gausta er gjentagne gange maalt, saaledes af Esmark ........ 1910 Schou og Smith . . 1908 Smith .... . . . 1884 Maschmann . .... 18 7O Holmboe . . i 1829 1880 Bassø . . i 1846 1878 Næser . . . i 1847 1899 Fearnley . . i 1869 1875 Helland . . i 1899 191O Middeltal ........ 1 89O Den øverste del af Gausta danner en ryg med retning fra sydvest mod nordyest af en længde af et par km. g Be;gartgn er kvartsskifer og i denne sees ikke sjelden mærker efter bølgeslag, et bevis for, at den haarde sten engang har været en løs sand, der har været bevæget af bølger og vind; da ryggen, som nævnt, har en retning fra sydvest til nordYvest, for1oner fjeldet sig meget forskje1lig; fra nordvest, saa-ledes fra Bøen i Vestfjorddalen, for- toner fjeldet sig som en temmelig spids kegle, medens det fra nordost i den nedre del af Vestfjordda1en sees i hele sin bredde med lange render af sne i forsænkningerne. Da Gausta i høide overgaar alle de omliggende fjelde i stor afstand, er ndsigten overmaade vid over svære høifjeldsvidder og over mange indsjøer, men den kan ikke sidestilles med udsigten fra høie toppe paa Vestlandet, i J otunfjeldene eller fra høie fjelde i det nordlige Norge. Toppe, som sees fra Gausta, er: Hallingskarve og Galdhø- piggen mod nordvest, Haukelifjeld og Raulandsfjeld samt Har- dangervidden mod vest, Lifjeld og Skorvefjeld mod syd, og mod øst Jonsknuten, Blefjeld; ogsaa Bolkesjø sees i østlig retning. Det er sagt, at havet kan sees fra Gausta, og et gammelt vers lyder saa: