Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/472

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

B1–:Fo1.HN1NG. 459 I Se1jord og ellers i Øvre Telemarken er en gruppe stabbure fra Norges rokokotid fra 1775 til 1786; disse udskjæringer viser en fastholden ved den romanske stils former, men slyngningerne er stivere og det hele mere traditionelt behandlet. –- Til at uddanne kunstsnedkere og træskjærere er der nu en skole: l Telemarkens kunst- og industriskole, nu kaldet kunst og indu- strimus(()ets .medker- og træskj(ereskole; den begyndte i Vinje i 1892 og var der i 3 aar, og har senere været i Mo, i Bø, i Sauland, i Hitterdal og Kviteseid. Der undervises i snedkeri, træskjæring og tegning. Nedenfor omtales træsh;jæ-rare fra Telemarken i nyere tid. I Vi1(je har der til forskjellige tider været dygtige træskjæ- rere. De prydede med sit arbeide dels forskjellige s1agsindbo, og derhos større og mindre tiner, ølkrus og kander, knive, skeer og andre mindre gjenstande. I Brunkeberg har der ogsaa i enkelte familier gjennem slægtled været begavelse for og særegen lyst til træskjæring. Her kan nævnes Tall(*g“ Thorkelsen Aasm-undtc)eit, der døde paa Myrebø under Moen, ikke langt fra Brunkeberg kirke, 2V11 1843 i en alder af 58 aar. Hans udskjæringer paa skabe, senge, høvler, tiner, rullefjøler, skeer udmærker sig ved ren og elegant skur, vakre og originale motiver og fin og smagfuld udførelse. Han var tillige en af sin tids mest kunstfærdige snedkere. . Omtrent samtidig med ham, eller maaske noget ældre, var Svend Haugland, der var hans nærmeste nabo. Han bar bygget vakre og lfintformede «Loft» og forsynet forsiden med smukke udskjæringer. Et særlig vakkert af ham bygget loft staar paa søndre Aase i Brunkeberg; saavidt erindres med aarstallet 1790. «Lof- tetï)» og «Buret2)» paa Kolt-seit i samme grænd er ogsaa af ham. Hans Lauramt9m Meaas, der døde 1864 i Seljord adskillig over 70 aar gammel, var ikke alene en kunstfærdig snedker, der forsynede de senge, skabe og hylder, som han arbeidede, med smukke og rige udskjæringer, men derhos en flink billedskjærer. Kristus paa korset, udskaaret i træ iBrunkeberg og andre kirker i Telemarken, er saaledes af han1. . Blandt de flinke ældre træskjærere kan nævnes Gunleik Heggt-c:eit, født 1818, der kun skar i sine fristunder. Han har med held ogsaa forsøgt sig i billedskjæring, uden nogensomhelst

–í-

’) (Loftet» har to etager. ’) «Buret» har oprindelig kun en et-eg-e.