Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/460

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.KN1NG. 447 af ham er trykte i den førnævnte samling «Kvæe», som han udgav sammen med sin broder Jørund. Knut 2lIoland, født i Flatdal 184O, seminarist fra Holt 1864, i en række af aar andenlærer i Tvedestrand, saa kirkesanger i Flaabygd, anneks til Lunde i Nedre Telemarken til-sin død for nogle aar siden; han skrev flere smaafortæl1ingeri Arne Garborgs blad «Lærerstandens Avis». Her stod ogsaa en længere og inter- essant stev-kamp mellem ham og Garborg. Moland skrev under mærket «Nissen», og Garborg benyttede navnet «Alf Buestræng». Moland skrev en mængde skitser og smaafortællinger i forskjel- lige blade; i disse mærker man nogen paavirkning af den svenske digter August Blanche, som han særlig yndede. Hans arbeider vidner om et fond af humor og lune. Foruden adskillige natur- historiske skitser og enkelte stemningsfulde digte har han ogsaa udgivet en beskrivelse over Lunde præstegjeld. .‘1slak 0l8(J)l- SmCdal, f. 1842, før kirkesanger i Flatdal, nu gaardbruger sammesteds, har skrevet flere gode sang-e. Hans Utbø, født 1849, seminarist fra Holt 1869, kirkesanger ved hovedkirken i Seljord fra 1869 til sin død 1875, var en fremragende lærer, en god taler, flink tegner og en lyrisk digter. 10O digte af ham er udgivne efter hans død under titel «Storm og Stille::–. Flere af hans bedste sange paa maalet er tabte bl. a.: «Uppi Skorve stend eit fagert Møiar-Bur tekt med Gull og Sylver-SponarÞ) og Skiløber-visen: «Uppi 1niljom desse Nutar liver Ætti Trygvason». Gudmund Utbø(:n, foregaaendes ældre broder, født 1840, død som privatlærer paa Eker 1868, har skrevet vakre sange. Nogle af disse er efter hans død udgivne under titel: «Paa veien hjem». Olav Su(“inson, født 1842, seminarist fra Kviteseid lærerskole l861, sa-a lærer og kirkesanger i Seljord, har stadig været repræ- sentant for Bratsberg amt siden 1883. Han har skrevet mange digte. Det er faa teler, som skriver saa gode vers som han. Enkelte af hans digte er klassiske som sangen om Kivlemøierne: «Det var i tronge Kivle-Dal i Skorves bratte Lid». Zl‘I(lg)lltS Brostrap L(mdstad er ovenfor omtalt. I hans samling er der adskillige Stev af ham selv samt flere folkeviser, bl. a. «§Signe Mogen1– og «Olaf Eddan», men han navngav sig ikke som forfatter. Hans digtkrans «NeSland kirke» og hans andre digte viser, at hans aandsliv havde dybe rødder i Telemarken. I Saude: Le“if Hansen Sauar, født 1801, død 1838 som gaardbruger, kirkesanger og skolelærer i Saude, var storthingssuppleant fra Bratsberg 1836 og har skrevet religiøse digte. Thomas Thoma-sen, født 1811, død 1854 som kontorist hos lensmanden og stevnevidne i Saude, var en pro(luktiv religiøs for-