Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2O BRATSBERG AMT. kanten af Skurvekolðernet. Herfra gaar grændsen over Stubbekollen.sï top, østenom Vidda.9æteren til over østkanten af Vindj)“eld. Paa den sydøstligste top af dette fjeld bøier grændselinjen sydøstlig, gaar østenom Øvrebøs(eteren og over Ha-uke.s:jø til sydenden af Bøvatn og herfra til Ura, hvor grændsen mod Hedrum herred begynder. Grændsen mellem Slemdal og Hedrum herreder – tillige amts- grændse mellem Bratsberg og Jarlsberg og Larvik amter – gaar fra (lra i sydøstlig retning til bækken øst for Høgaas, følger denne bæk, til den ved Daapam“y(lningen falder iWMoholtelven. der- efter denne til Far-rist-atn, gjennemskjærer dette vand til ud for Sprmsbækken, bøier her i sydvestlig retning og følger bækken til Sp)–en.s“m1yr, gaar derpaa til midt paa S(mdagsaas og herfra i nord- vestlig retning over Røsaasen til søndre bækkesammenstød vest for denne i skaret mellem pladsene RydmZngen i Slemdal og Li(m i Eidanger, hvor grændselinjen mod Eidanger herred begynder. Grænd9elinjen mellem Eidanger og Hedrum h-erre(ler – tillige amtsgrændse mellem BratSberg og Jarlsberg og Larvik amter – gaar fra skaret mellem Lien i Eidanger og Ry(lningen i Slemdal langs bækken forbi pladsen Her-)ae)ze og videre til dens ud1øb i vest for pladsen Rydningen, stikker midt ud i Aaklungen og gjennemskjærer den i sydvestlig retning og følger saa uren til Ragnhildrødvatn“s nordende, hvor grændsen mod Brunlanes herred be- gynder. G7’(8)l-d-S‘8lí7lj(’Vl mellem Eidanger og Bremlanes herreder – tillige grændse mellem Bratsberg amt og Jarlsberg og Larvik amt – gaar sydlig forbi det nordøstre hjørne af Indre Sætervatn til paa fjeldet straks nordvest for pladsen Aa.s. Grændselinjen passerer saa tæt vestenom pladsene Aas og Slormyr og følger skaret paa østsiden af Blaaberget og gaar videre til toppen af Midtjjeld. Herfra gaar grændselinjen sydøstlig, passerer straks østenom Omslandsæteren og til en syd for denne liggende aastop. Herfra gaar den sydlig til midt paa Skjæggemyren, følger denne et stykke i sydvestlig retning og bøier saa mod sydøst til den sydvestre skraaning af Skjægaasen. Her bøier den mod syd, indtil den træffer den gamle hovedvei mellem gaardene Nøklegaar(l og Soleim, og gaar saa sydvestlig til bunden af Mø)îj(äUord. Grændse1injen følger derefter denne fjord udover langs dens vestre bred, af- skjærer den yderste spids af halvøen paa nordsiden af Vrangszmd, men gaar saa igjen østover gjennem dette sund og følger øst- siden og sydsiden af Haaøen. Graàndselinjen gaar derpaa norden- om Halvveisholmen, følger saa midten af sundet Dybingen mellem Siktesø og litle Arø, gaar derpaa nordenom holmen Kjøttingen og træffer indenfor nordenden af Gjeitøen grændselinjen mod Bamle herred.