Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.–P:1)R1FT. 213 Kviteseid (3), i Fyresdal (1), i Laardal (1), som begyndte sin virk- somhed i 1892, 1893 og 1894, og hvor den indmaalte melke- mængde i 1895 tilsammen angives til ca. 557 600 l., det kjærnede smar til 15527 kg. og 2250 kg. ystet magerost og prim. Samtlige meierier i Telemarken anvender separator eller centri- fuge, som ved fællesmeieriet i Bø drives med damp. Pris-en i 1895 paa melk, smør, hø og halm. Pr. l1tgr me1k, Pr. liter me1k, pr. kg. pr. mo pr. mo mm1§Ìîcif;t)pm. 1cVcÍ–§?ål1åÍå1cn. 8m0P“ k8– M k8– Win- øre. øre Kr. Kr. Kr. Riget . . . 1O.2 8.0 1.57 5.45 2.91 Bratsberg amt 1O.2 9.5 1.59 6.00 3.19 Bamle . . . l0.7 9.9 1.58 5.25 2C95 N. Telemarken 10.0 8.8 1.69 6.49 3.45 Ø. Telemarken 1O.8 9.5 1.58 6.04 3.14 Lund skriver i 1785: «Et Bismerpund Smør har i de sidste Aar, jeg reiste i Øvre- Tellemarken, gieldet 7 Rigsort. Et Bismerpund Tælle henved 6 Rigsort. Et nogenledes stort og godt Slagte-Qvæg almindelig 8 a 1O Rd1r., som og er Prisen gemeenlig paa Malke-Køer, naar de ere gode; og en Bækker eller stort levende Han-Faar, som har været gildet, 7 Rigsort ongefær, og endelig et Faar eller et Sauv 5 a 6 Rigsort.» He8te. 0pdræt af heste finder ikke sted i saadan udstræk- ning, at amtet kan forsyne sig selv; der er ikke et eneste herred, som ikke kjøber heste. De kjøbes dels vestenfra Bergen stift og dels fra Østlandet og Sverige. Der er saaledes ingen bestemt race af heste i Bratsberg amt, men det er dels fjordinger og dels blandinger af forskjel- lige racer. Antal af heste aftog, efterat Fossum jernværk var nedlagt og kuldriften “der ophørte, og ligesaa ved ophøret af kjøringen mellem Skien og Norsjø, efterat kanalen mellem Ulefos og Strengen var færdig. Det synes at have været saa fra gammel tid, at de har kjøbt heste i amtet. Wille skriver nemlig: «Af Heste har hver Gaarde-Bruger 1 a 2, som kiøbes paa Røldals Marked eller af Hardangerne for 20 til 40 Rdlr., de ere