Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/210

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JonnBBCG. ê 197 l89l . . 36 hL l892 . . 25O0 – 1893 . . 40O – l894 . . 90O – 1895 . 98 – 1896 . . l98 – 1897 . . . 4l2 – I Øvre Telemarken er havedyrk11ingen i det hele kun ube- tydelig; noget frugtavl er der paa sine ste(ler, saaledes er der nogle gaarde i Kviteseid, hvor der avles æbler, plommer og endel pærer; lidt frugtavl er der ogsaa i Sauland, Laardal, Mo og Seljord. Dyrkningen af bærbuske, stikkelsbær, ribs og solbær, er al- min(lelig. “ Ogsaa for at ophjæ1pe frugtavlen har man været virksom i de senere aar. Bratsberg amts landhusho1dningsselskab og de lokale lan(lboforeninger har saaledes indkjøbt og fordelt frugttræer, ligesom reisende gartnere er sendt om for at veilede. Det største anlæg af frugttræer er paa gaarden Borge“s-tad i Gjerpen, hvor der i aarene 1889–1896 er plantet paa 76 maal 15OO f-rugttræer, dels fra Aas landbrugsskole, dels fra Korsør planteskole, fornemmelig æbletræer. Paa S(mdre Brekke i Gjerpen er der plantet 2O0 træer, æb1er og lidt plommer og pærer; halv- parten af disse er dvergtræer. Større haver for frugttræer er der paa gaarden ør-vik ved Kragerø, 400 træer, æbler, pærer og plommer. Gaarden PollenW ved Løveid i Solum har en have med enestaaende gravenstenere. Paa gaarden Solbakken i Soluni er der plantet 2–3OO træer. Gaardene omkring Langesundsfjorden har i det hele en jordbund og et klima, der gjør dem skikket for havedyrkning – især for frugtavl. Paa adskillige steder er der mindre frugthaver, der giver eierne noget ud“bytte. Det er, som nævnt, især morel- og kirsebærtræer, som trives godt. v Paa endel steder i Skaatø avles ikke saa lidet frugt; de vigtigste sorter er gravenstener (tildels udmærket gode), kirsebær, pærer og plommer. Ribs, stikkelsbær og solbær dyrkes ogsaa der meget; hvert aar udplantes nye træer og busker. Tildels gode kjøkkenhaver er der i Skaatø paa de fleste større jordbrug; rod- frugter avles til salg. Klimatet i den sydlige (le1 af amtet er saa mildt, at der paa bekvemme og „lunt liggende steder som ved Brevik, Lange- sund og Kragerø kan vokse og modnes valnø(lder, ferskener, aprikoser. Valnødtræerne naar anseelige dimensioner. Paa kalk- klipperne ved Brevik er hvide druer blevne modne, naar september