Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vASnHAG. 157 nordenfor gaarden TCeit. Børteelve11 er 18 km. lang, og den har et nedslagsdistrikt a-f 55.s2 km.2. –“ Et andet vasdrag (6 km. langt) kommer fra fjeldet vest for Vi)úevatn i Vinje herred og løber i syd ind i Mo herred og falder ud ved Børtevatns nordligste ende. De øvrige elve, som falder ud i Bør-tevatn, er kun smaa. Børtevatn har afløb fra sydenden. Elven gaar først i syd- sydost med rolig strøm, mellem oftest flade bredder. Ved Mo kirke udvider dalbunden sig, og elven danner l.Ö km. nedenfor udløbet af Børtevatn et 0.22 km.2 stort vand, Movatn. Her op- tages fra øst et lidet vasdrag, Oselven (8 km. lang), som kommer fra nordskraaningen af Bessefjeld, og som i en sydlig retning gjennemløber Hess-e::øtn (nordre 0.2a km.2 stort, søndre O.s4 km.2 stort), hvorfra vasdraget gaar sydvestlig, indtil det falder ud i Movatn. Ved udløbet af Movatn er anbragt en flødningsdam, og herfra gaar Rokkeelven i en rent østlig retning, til den falder ud i Tokke. Da Movatn ligger i en høide af 41O m. o. h. og udløbet i Tokke i en høide af ca. 130 m. o. h., er elvens samlede fald 28O m. F aldet er ikke synderlig koncentrereti nogen større fos, men det er jævnt fordelt paa hele elvens længde. Fra Movatn indsnevres dalbunden og er paa det sidste stykke af elven overordentlig trang. Elvebredderne er i den nedre del af elven i regelen steile og utilgjængelige. Elvebunden er der, hvor der ikke er fast fjeld, oftest store rullestene. For tømmerflød- ningen er der foretaget sprængningsarbeider i elven. Rokkeelven falder ud i Tokke 5 km. ovenfor Bandaksvatn. Vasdragets største længde regnet fra Børteelvens udspring er 33 km., nedslagsdistriktet er 157.e km.2. Fra 1878 er oprettet fællesflødning i Rokkeelven. Det andet vasdrag, som falder ud i den nederste del af Tokke, er Botne(lalselven eller Frolandselven; den kommer fra Frolandsheiene fra Graasteinvøtn nord for Brandnuten. Vasdraget løber først mod øst gjennem en trang og brat sæterdal, ennem flere smaavand, Taddevø1n og Múltvatn, bøier derpaa i en sydlig retning gjennem Flo(lvatn (O.1a km.2 stort), bøier atter mod øst, indtil det falder ud i Botnevatn (O.29 km.2 stort). Fra Botnevatn gaar vasdraget under navn af Frolandselven i en sydlig retning, indtil kort efter at den optager sit største tilløb: Smaaelven (Smaagaaelven) fra Gjuvvøtn (nordre 0.41 km.2 stort, mellemste O.2o km.2, søndre 0.1o km.2) i Valle herred i Sæterdalen. Vasdraget strømmer gjennem Nautebergdalen ind i Mo herred. Her gaar vasdraget førsti øst, optager en fra Svaalu.fs- dalen kommende 6.Ö km. lang bæk, bøier derpaa i syd og saa igjen i øst langs Aanefleldets vestre og søndre skraaning. Smaa- elven falder ud i Frolandselven mellem pladsene Dokken og