Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

13O l3RA’I’SBERG Amt Fra Tessungvatn gaar elven ca. l km. i S.s.o., gjør Saa en skarp sving i n.o., men svinger atter mere østlig. Fra ud1øbet af TeSsungvatn løber den meget stærkt fossende, indtil den naar skoggrændsen, –l km. fra 11dløbet. Elven gjennemløber nu en forholdsvis aaben sæterda1 med sætre paa begge sider. Faldet i elven er fremdeles temmelig stærkt, l6–2O m. pr. km., men fra Kongberg sæter, ca. 6 km. fra TeSsungvatn, rinder elven roligere et længere stykke tildels gjennem et meget myrlændt terræn. Tessungelven optager paa sit øvre løb flere mindre bække: [Simlaraaen kommer fra nogle smaatjern i Buskerud amt, gaar gjennem Simlartjernet og falder ud i Tessungelven l km. nedenfor Kongberg sæter]. Ved gaarden Sønstebø gjør elven en sving længer mod syd og optager et mindre tilløb fra nord. [E()aa(Zm (5 km. lang) kommer fra Evatjernene, 1 km. fra amtsgrændsen, og styrter i vild fos nedover dalsiden i TeSsung- elven.] De øverste gaarde i dalføret ligger i en høide af 705 m. over havet. Elvens længde fra Sonstebø til Tinnsjø er 17.Ö km., og faldet er paa denne strækning 460 m. Elven har i regelen et jævnt fa1d, men paa et par steder er fossefald: Kloppe1lig.qfbs.9en, 1.ä km. syd for gaarden Fjællerud, 5 km. nedenfor svingen ved Sønstebø, en ca. 2O 1n. lodret fos, Spaanheimsj’o.9.9e1:, ved gaarden Spaanheim, 2 km. nedenfor Kloppe- digsfoSsen. Bredden af elven er ikke paa noget sted synderlig stor og varierer som oftest mellem 13–15 m. Dalen er i den nedre del bred og vel bebygget. [Tessungelv optager i den nedre del et mindre vasdrag, L8)’Z)(Bkk(’Il- (6 km. lang), fra ])jupeO(–r)z(1m- ved Djupetjernsnuten; den største bielv er Lm“e, 7 km. ovenfor indløbet i Tinnsjø. Lure kommer fra den 2.å km. lange og indtil 2.Ö km. brede og 4.å km.2 store indSjø ];:(fîq;“ø paa grændsen mellem Bratsberg og Buskerud amter. Den gaar sydlig I km., bøier i sydvest efter at have optaget ()r(løla (5 km. lang), som har sit udspring fra Akselvat?2 (O.ss km.2 stort) og gjennemløber 2lIykle- vane (0.1.t km.2 st-ort). Lure styrter sig nedover dalsiden i en eneste fos fra fjeldet ned i Tessungelve11. Fossen danner en række afsatser, og det store fald synes at byde mange beti“.flgði§åi- til udnyttelse. Flere mindre anlæg, saasom stampe, kværn og en ljaafabrik, «Lure værk», findes ved fossen. For tømmerflødningen er bygget en 1280 m. lang tømmer- rende forbi fossen; denne rende danner flere afdelinger og har et samlet fald af 309 m.