Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 113 Fra Koveflottjernet mærkes tømmer; elven fortsætter fra t-jernet først med jævn rolig strøm, men ca. 1 km. nedenfor er der stærkere fald i elven, og her danner den en temmelig høi fos, Harald.xfos, som før har været meget besværlig for tømmerflød- ningen, men som nu er udbedret. Fra Haraldsfos og nedover et stykke ligger elveleiet dybt nede mellem høie gjuv, men bredderne bliver 2 km. nedenfor igjen fiade, og elven udvider sig til et tjern, Solemø“ernet, fortsæt- ter saa sydøstlig mellem flade bredder, og har stærkt strøm- mende løb, til den danner RaastulØern. Her kommer fra syd Hamdal9– bækken (8.ɔ km. l.), der fra et lidet tjern øst for Haakevatn løber mod sydøSt, danner Hamdalsvam (O.2s km.2 stort) og optager til- løb fra Skimlmyrvatn (O.e6 km.2 stort). Fra Raastultjern fort- sætter Kova i begyndelsen roligt mellem flade bredder, men faar saa stærkere fald mellem steile bredder, før den løber ud i Søn- landsvatn. Paa dette sidste stykke af KovaS løb er der flere fosse, som Øgaar(l.sfossm, en mindre fos i et brat gjuv lige ned for Øgaarden, og Ly)zgdals:fossen, et kort Stykke ovenfor udløbet. hvilken fos før har været til megen ulempe under flødningen, men hvor der nu er foretaget endel udbedring. Kovas samlede længde er 32.Ö km., og nedslagsdistriktet er 145.v km2.] Efter at have optaget Kova fortsætter vasdraget, som nu kaldes Skogsaaen, i sydøstlig retning Den har et stridt løb; leiet ligger for det meste i det faste fjeld, og elven har paa mange steder høie, steile bredder. I dalen er bebygni11gen ikke tæt, men der er megen skog, som nu er glisen og udhugget. I den nedre del paa denne strækning af elven, straks søndenfor pladsen Staal-ien, er bratte, stygge gjuv og flere fosser. i Paa den sidste kilometer gaar Skogsaaen forholdsvis rolig mellem flade, pene bredder. Skogsaaen forener sig, 8O m. o. h., med Hjartdøla, 2 km. nedenfor Sauland kirke ved gaarden Aamot. Vasdraget har et samlet nedslagsdistrilCt af 438 km2. Det forenede vasdrag fortsætter under navn af Heddøla mod øst, først i et roligt, jævnt løb mellem flade, opdyrkede bredder, indtil det, 3 km. nedenfor samløbet, 2O km. ovenfor vasdragets udløb i Hitterdalsvatn, danner et betydeligt fald, Aamnesjbs, der paa en strækning af 55O m. har et fald paa 26 m. Faldet er koncentreret i 3 afsatser, og mellem hver afsats gaar elven ca. 20O m. forholdsvis stille. Først er et fald paa 3.4 m., hvorefter elven gaar stærkt strømmende 50 m., derefter er et lodret fald paa 4. m., saa gaar den roligt 200 m., stuper 8 – Bratsberg amt.