Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 11 l 8kogsaaen, der sammen med Hjartdøla danner Heddøla, faar navnet Skogsaaen et stykke nedenfor udløbet af Bjaarvatn i Tuddal. Bjaar-Hafn er et O.6 km. stort va-nd, 4–l8 m. o. h. 0mkring vandet ligger kirken og den tæfteste bebyggelse i Tuddal. [I Bjaarvatn falder flere vasdrag. Det største, T c:eit()lven, kommer fra nogle tjern paa sydSiden af Maanelibrottet, ved grændsen mellem Hja-rtdal og Tinn. Fra disse tjern løber flere mindre bække sammen i det l.r1 kn1. lange og O.Öo km.2 store AalP?–(1tn. hvorfra vasdraget rinder 1.Ö km. mod sydøst og falder ud i det 2 km. lange og O.–(v km.2 store Heller-afn, hvorfra det gaar l km. i syd og falder ud i det ikke ubetydelige vand Bonsvatn; dette er 4.å km. langt, l km. bredt og 2.13 km.2 stort. Her optages et tilløb fra 1S)“‘–nvøfn: det største af disse vande, O.9–1 km.2 stort, ligger et par km. i vest for BonsmfVY. Bonsvatn ligger i en høide af ca. 72O m. o. h.; rundt vandet findes en del glissen Skog. En liden grænd af gaarde ligger ved den øverste ende af V:Wl]1d(åt, men ovenfor denne er der efter vas- draget kun en del sætre. Bonsvatn har afløb i sydostenden. Det st-yrter sig vildt fossende i nor(løStlig retning ud i det 90 m. lavere liggende R(mG(l1P(lt7l (0.s4 kn1.2 stortl. Dette vand oþtager ogsaa Gaus(lalsaam fra nogle mindre tjern i Tinn ’herred; vasdraget gaar i sydøst i en trang fjeldda1, Gans- dalen, lige paa vestskraaningen af Gausta. Gausdalsaaen er lO km. lang og er en vilter fjelde1v. Rundt Reisjaavatn er ganske frodig granskog og en græn(l af gaarde. Fra Reisjaavatn mærkes tømmer i vasdraget. Ved udløbet af Bonsvatn er en paaslipningsdam. Vasdraget gaar fra Reisjaavatn under navn af T2’(’íf(lt2(’Ii syd- øst1ig i en jævn, ikke meget stærk strøm, gjennem et temmelig trangt dalføre. 2 km. nedenfor Reisjaavatn danner elven nogle mindre fosse, nedenfor udvider den Sig til et mindre tjern, Lang- støl(jern(1t, og bøier syd for dette ret mod øst, optager fra vest et tilløb fra Lomstjern, hvorfra en liden elv styrter nedover fjeld- siden. Ved Lomstjern er paaslipningsdam. Tveitaae11 fortsætter mod øst forbi flere mindre gaarde, frem- deles forholdsvis rolig, men før den naar Bjaarvatn, faar den strid strøm, og døler sig lige før udløbet i flere arme. Foruden Tveitaaen optager Bjaarvat11 Kirkeaam og (åjm)aaere. Kirkeaaen kommer fra nogle myrer syd for Gaustaknærne, gaar gjennem 2 tjern: K()vsvafn, ved hvis bred Tuddals høifjelds- sanatorium er bygget, og Toskervatn, 75O m. o. h. Fra disse tjern gaar vasdraget i en rivende strøm mod syd, og falder ud i Bjaar- vatn ved Tuddal kirke. Kirkeaaen er 1O km. lang. “ 2