Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)BAG. 95 Regnhøide i m.m. 1s92 Se-ljord VCj姧î1YÖ’ R11111a11(1 D111c11 1.øVcî(1 lD.II1. III–Iil. IIl.IIl. D1.Il’l. IH.m- 1ste Oktober . 43.o 28.6 56.o 43.v 25.o 2den – . 36.o 24.s 5.5 15.6 4.å 3die – 32.1 18.s 1O.s 10.2 30.o 4de – . ]O.1 l.o 0.o 11.1 0.o 5te – 21.o O.o 31.o 20.1 0.o 6te – 68.v 76.s 67.o 50.o 7O.o 7de –- 16.o 33.4 l9.o 15.9 2O.Ö 8de –- 13.2 6.s 7.o 12.s O.o 9de – 14.(1 7.o 5.o 13.s 15.o 10de – l . 6.v 0.0 O.o 2.0 O.o 11te –- . 1.1 O.o O.o O.o 0.o l 261.9 196.–Z 201.o l95.2 165.0 Den 11te hørte regnen op. Som følge af denne regn steg vandstanden i vasdraget, saa ledes som disse tal viser, hvorhos er tilføiet de tilsvarende vandmængder, idet det er forudsat, at høieste kjendte vandstand i Skiensvasdraget i Hjellevatn 21de “juni 1860 3O.s fod (9.åv m) s svarer til en vandmængde af 2400 m Vandstand paa vandmærket. Tilsvarende vandma“sser pr. sekund. Hjel1evatn Ulefos Tinnsjø Hjellevatn Ulefos Tî111lSjØ m. m. m. II1s. må mÐ. 1ste Oktober 5.oo 26.oo 2.s9 77O 430 134 2den – 5.s0 26.oo 2–72 880 43O 19O 3die – 6.o5 26.–10 3.1s l03O 5l5 270 4de – 6.s2 27.o0 3.–lo 13OO 655 305 5te – 7.29 27.1Ö 3.Öo l5O0 690 322 6te – 7.22 26.95 3.5o l46O 645 322 7de –- 7..eo 27.4o 4.o0 l62O 75O 408 8de – 8.Ös 27.9o 4.ss 206O 870 464 9de – 8.so 27.95 4.ao 213O 885 457 10de – 8.56 27.so 4.2o 205O 850 44O l1te – 8.25 27.eo 3.95 192O 8OO 398 12te – 7.so 27.2a 3.v5 173O 710 365 13de – 7.av 26.ss 3.–is l520 6l0 310 14de –- 6.s9 26.s2 3.2s 132O A 50O 285 15de –- 6.so 26.o4 2.98 l170 44O 235 16de – 6.av 25.s6 2.s8 l 1 25 40O 22O 17de –- 5.94 25.6Ö 2.s2 1000 335 208 18de – 5.62 25.4–Z 2.69 910 320 185 Samlet vandmasse 1ste-18de oktbr. 25495 10835 55l8