Side:Norges historie fremstillet for det norske folk I-1.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

94 JERNALDEREN

eller Danmark. Umuligt er det ikke, at de ogsaa har taget del i nogen af de kampe, som mosefundene vidner om, og at de paa den maade tilslut er kommet over til Norge og har bosat sig paa Jæderen og i Ryfylke.

At rygerne (oldn. Rygir) er samme stamme som rugerne ved Østersjøen, derom kan der ikke være tvil. Fylkets navn Rogaland (d. e. rogernes land) er et minde om den oprindelige form af stamme- navnet uden i-omlyd. Der er ogsaa en anden merkelig lighed. De ryger, som bodde paa øerne i Ryfylke, kaldtes Holmrygir 1 ligesom den del af rugerne, som havde bodd ved mundingen af Oder og blev fordrevet af goterne. Rygerne blev snart en mægtig stamme. Deres rige maa engang have strakt sig fra Ryvarden (d. e. rygernes varde) 2 i vest til Rygjarbit (d. e. „det rygske forbjerg“) i øst. Rygjarbit var i middelalderen grænsen mellem Grenland og Agder, og endnu danner Gjernestangen, som det nu heder, skillet mellem Bratsberg og Nedenes amt.

Ogsaa fra Danmark er der rimeligvis i folkevandringstiden eller kanske endda lidt tidligere foregaat indvandringer til Norge. Haru- derne eller horderne, som havde sit oprindelige hjem i Jylland syd for kimbrerne, hvor deres navn endnu mindes i Har(de)syssel, bo- satte sig paa Vestlandet i det fylke, som efter dem lik navnet Horda- land, d. e. hordernes land. Om hordernes indvandring staar i for- bindelse med de kampe, som gik forud for Danmarks samling til ett rige, og som mosefundene vel er minder om, ved vi ikke. Men det ligger nær at gjette paa, at Saa har været tilfældet.

De jydske haruder var fra gammel tid kjendt som en krigersk stamme. Ogsaa i Norge optraadte de som erobrere og vandt lidt efter lidt hele Hordaland. Oprindelig bodde der her flere forskjel- lige smaastammer. Voss maa saaledes engang have været et fylke for sig selv; endnu i gamle skindbreve fra omkr. l400 bruges udtrykkene Vossaveldi (d. e. vossernes vælde) og Vossafylki. Mod vest skal Vossavelde have strakt sig lige til Vosseneset paa syd- spidsen af Osterøen; mod nord gik det til grænsen mellem Vinje og Opheim sogne paa Vossestranden. Muligens har der ogsaa i Samnanger og de tilgrænsende strøg af Hardanger engang bodd en stamme, som kaldtes Samnar. Man har ment at finde et minde om denne alt i historisk tid forlængst glemte stumme i bygdenavnet

1 modsætning til Aðalrygir, som bodde paa fastlandet.
2 Ryvarden ligger nu i Søndhordland, men dannede i gamle dage grænsen mellem Rogaland og Hordaland; stedets officielle navn er Mølstrevaagnes.