Side:Lappisk Mythologi.pdf/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
61
Jætten og Drengen hans.

„Nei,“ svarede Gutten, „jeg drømte Ingenting, en?ng var det rigtignok, ligesom om jeg kjendte, at en Lus ?d mig!“ Næste Aften bragte Jætten igjen Gutten ?sengs, men, da Jætten vel var gaaet sin Vei, stod Gutten op igjen, hentede ind Vedskierne og lagde dem ? Sengen som første Gang. Om Natten kom Jætten ?g tændte op Ild under Sengen og gik sin Vei. Strax ?ter gik Gutten ind og slukkede Ilden, men alligevel ?rændte dog op Halvparten af Sengen, Halvparten af Renskindet, som laa under, og Halvparten af Fælden, som laa over. Gutten krøb ind under Halvparten af ?ælden og sov i Fred til om Morgenen. Om Morgenen kom Jætten og raabte ind til Gutten:

„Drømte du Ingenting i Nat heller, Gut?“

„Nei,“ raabte Gutten igjen, „jeg drømte Ingenting, engang var det rigtignok, ligesom jeg hørte et Vindstød suse forbi!“ Jætten begyndte at blive baade ræd for Gutten og lei af Gutten og tænkte, at det var bedst at blive ham kvit paa en skikkelig Maade.

„Kom nu, skal du faa Lønnen din,“ sagde Jætten, „jeg har ikke mere Brug for dig!“

„Det erlidet, du har brugt mig tilendnu!“ mente Gutten, „men du faar selv raade!“ Saa gik de. Gutten tog med sig en Tretøndesæk. Jætten øste først en Skuffel med Sølvpenge op i Sækken til Gutten.

„Orker du at bære mere?“

„Hvorfor skulde jeg ikke orke,“ svarede Gutten, „øs en Skuffel til, Pengebør er let at bære!“ Saa øste Jætten en Skuffel til og sagde til Gutten:

„Du skal bære med dig Alt paa en Gang, uden at lette af Noget paa Veien! Jeg kommer efter dig for at se, om du har lettet paa Børen!“ Saa gik Gutten afsted. Men, da han var kommen bag en Aasryg, tømte han af