Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
67

Recension over Falsens Norges Historie trykt i Budstikken, og jeg tænker den vil have sin gode Nytte.

Saasnart jeg havde havt den Fornøielse at modtage Deres kjærkomne af 12te dennes, talede jeg med Kraft angaaende det deri ommeldte Norvegia literata hodierna, som interesserer os begge, men for Tiden fandt vi, at det vel ikke vilde være at tænke paa nogen Udgivelse 1) fordi det er ikke nu længe, siden Literatur-Lexicon udkom, og 2) fordi man kan befrygte, at det ikke kan bære sig. Med Steenbloch har jeg endnu ikke fundet Leilighed til at tale. Jeg vilde ønske, at De, gode Hr. Prof. vilde fremdeles forøge Deres Collectanea, og, hvis De ikke i Kjøbenhavn kan faa dem udgivne, bestemme, at samme i Tiden skulde tilsendes mig, da kunde der maaskee findes en Leilighed til at gjøre samme publici juris og afværge sammes Undergang. – – Storthinget er nu samlet, og altsaa tænkes der meest paa Politik. Især beskjæftige de fremsatte Constitutionsforslag Publicum, og er der skrevet en heel Deel for og imod, og deriblandt adskilligt meget godt. Net er tillige det Drammenske – heel curiose – Repræsentantvalg Gjenstand for Opmærksomhed, og dets Gyldighed vil i disse Dage blive afgjort i Storthinget. – – – – –

Christiania 26 Febr. 1825[1].

– – –

Det er (iaar) første Gang, Kongens Fødselsdag har været høitideligholdet ved Universitetet, at det skede dennegang og fremdeles vil skee, er en Følge af Universitets-Fundatsen af 28de Juli 1824, hvoraf jeg ifjor gav mig den Fornøielse at tilstille Dem et Exemplar. Forfatteren af det academiske Programma, Lector Bugge, er en Søn af Biskop Bugge i Throndhjem. – – (Bergraad Petersens Skrifter omtales, navnlig hans Bog om Constitutionsforslagene). – Bergraad Petersen har nok under Arbeide et Skrift

  1. Trende Breve af 14 Juli, 6 Aug. og 30 Septbr. 1824 forbigaaes.