Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
29


usus publicos, hvilket jeg igjen alt eller for det meste skal igjen udbetale, naar og om jeg forflyttes til et fordeelagtigere og convenablere Prestekald eller Embede end dette i Edsberg, hvor jeg ved Siden af Byrderne mangler alle Hjelpemidler for Videnskaberne og mine mange Børns Opdragelse. Af hvad jeg hidtil har bemøiet mig for og tildeels under mange Hindringer udrettet, torde formodes, at meget øvrigt vilde ved denne Reise fuldkommes og dette maatte det allernaadigst tillades mig her at detaillere:

„1. Som Prest og Theologers har jeg vel ei givet videre i Trykken end en Indtrædelses Prædiken og en Afhandling om Presternes Ansvar paa Landet, men desuden anvendt mig i det practiske ved mit Kald som Prest, hvilket og hoslagte baade den første og sidste Bispeattester vise; dog har jeg forfattet endeel theologisk, som behøver kuns Forlag til at vorde udgivet, som jeg i Kjøbenhavn og Göttingen turde antræffe.

„2. Næst Theologien har Geographien været min Yndlingsstudium, mine i Trykken udgivne Topographier, samt Reiseiagttagelser og Situationskaarter, især den, som det kgl. Berlinske Academi 1783 udgav over den søndre Deel af Agershuus Stift efter mine Observationer og Tegning vidne dette, og som Medlem af det i Gotha nys oprettede geographiske Institut ønskede jeg mig og der for at faa udgivet sidstbemeldte Kaart mere fuldkommen og i større Format med videre.

„3. Næst Geographien har Metereologien særdeles beskjæftiget mig, og i 25 Aar gjort daglige Iagttagelser, deraf og begyndt at gjøre Resultater og Sammenligning med andre Climater, ja allerede 1779 udgivet min Opfindelse, meget nøie og hastig at betegne alle Veirforandringer, som fandt anselige og sagkyndige Lærdes Bifald. Som Correspondent af det lærde især metereologiske Selskab i Manheim maatte jeg formedelst Krigstroublerne i Pfalz siden henvende mig andensteds for at faa alt eller noget realiseret af den Prospectus til et almindeligt sammenlignende Calenderverk, som jeg 1796 udgav paa Tydsk i Berlin.