Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
27

Institut i Christiania, før jeg fik see samme, sees af indlagte Stropher i de norske Intelligenz Sedler[1], men efter jeg havde faaet samme at see, udidede og forbedrede jeg mine Vers med nogle Noter under som jeg lader indføre i No. 15 af Hermoder NB. naar udkommer. Jeg ærgrer mig over dets Langsomhed. Der hersker endnu i Christiania en literair Døsighed, de ledige Timer gaa mest bort i Kortspil; vor Biskop finder deri endnu hans eneste Divertissement, Enhver sin Lyst, og jeg fordømmer ingen, om de endog gik iblandt paa alle 4. Men det ene kan gjøres og det andet ikke forsømmes. Jeg har lagt vor Stiftamtmand Kaas, da han var her, det paa Hjerte, den Plan til et Selskab her søndenfjelds til Opmuntring for Videnskabs og Konst Flid, som jeg i Korthed har indrykket i No. 11 af Hermoder, men det bliver vel derved.

Nu nylig er jeg istedenfor at nyde Bønhørelse i min Ansøgning om Store Nes Kald opfordret til det Herculiske Arbeide at give en Beskrivelse over dette Amts 19 Prestegjelde, siden jeg for 20 Aar siden saa fuldkommen har beskrevet et deraf, sc. Spydeberg, et tykt møisommeligt og bekosteligt Verk, som blev vel optaget af Publico. Ja, naar jeg kunde formaa mine Herrer Ordensbrødre hver i sit Sogn at give mig de nødvendige Oplysninger, saavidt jeg ei har dem, ligesom Sinclair har faaet fra Presterne i Skotland overalt og derfor kunnet levere et skjønt Heelt. Men jeg prøvede dette for 12 Aar siden forgjæves. – – –

– – –

  1. I norske Intell.-Sedler Nr. 2 (1800, 8de Januar). I samme Blad findes om Skolens Aabning følgende Bemærkning af „Redactionen“: „Mandags den 6te Januarii blev den her ny indrettede Cathedral-Skole aabnet ved en dansk Tale af Doctor og Rector Treschow, hvortil Conrector Rosted ved et trykt Programma havde indbudet. Før og efter Talen blev af Cantor Flintenberg opført en dertil sat Cantate. Denne Høitidelighed blev bivaanet af et stort Antal Tilhørere af begge Kjøn, som derved bevidnede den levende Andeel, de toge i det Haab for Ungdommen og Videnskaberne i Norge, som denne Begyndelse opvækker i gode Borgeres Bryst“.