Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
9

5 November 1805.

(Handler meest om den betydelige Bogauction, som var bleven afholdt i Bergen over Biskop Dr. O. Irgens’s efterladte Bibliothek. Schydtz havde som Nyerups Commissionær kjøbt adskillige Bøger til Kbh. Univ. Bibl., Revisor H. Andersen, Amanuensis Werlauff m. fl.). – Alle gamle Pergamentsbreve og Papirmanuscripter fra pag. 279–306 i Cataloget bleve først opraabte undereet, og derfor buden 110 Rdlr. af Præsten Johannes Irgens, ventelig pr. Commission. Siden bleve de særskilt opraabte, men da der ved de enkelte Bud ikke nær udkom saa meget, beholdt han dem alle for bemeldte 110 Rdlr. Heraf fulgte, at jeg ligesaalidt fik noget heraf til Andersen, som til Univ. Bibl. Af samme Aarsag gik Du ogsaa glip af Ordsprog-Samlingen[1] p. 305 No. 28. – – –

12 August 1806.

– – Man siger Hr. Sagen er forlovet med en herværende vakker dansk Pige ved Navn Jomfru Hansen. Her bliver nu oprettet en Realskole, hvori de bedste af den latinske Skoles Lærere timeviis give Underviisning. For ethvert Barn skal betales 50 Rdlr. om Aaret hvilket er meget billigt. – –

9 Decbr. 1806.

Endelig har det dog lykkedes mig ved Hr. Marcus Irgens at afpine Hr. Johannes Irgens, Præst paa en Ø, nogle Mile fra Bergen, de forønskede Ordsprog – –

  1. I et senere Brev af 12 August 1806 siger S.: Du gjør Dig nok ellers for store Tanker om Vigtigheden af disse Ordsprog. Efter Præsten Marcus Irgens’s Sigende ere de nok samlede ved Faderens Nærværelse østerpaa i Norge, om jeg ikke feiler, fordetmeste i Thellemarken. En egentlig Samling af alle danske og norske Ordsprog er det langtfra ikke.