Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Throndhjem 31 Juli 1784.

Kjæreste Ven!

– – – –

Du skriver om Rectoratet paa Kongsberg ved den latinske Skole. Jeg hørte ikke et Ord til at en saadan en skulde oprettes. Men det veed jeg, at der bygges et Seminarium-Huus og efter mit Begreb om samme skal det være en Planteskole for tilvoxende Bergmænd, men ingen latinsk Skole. Prof. Torstensen Stedets Doctor Medicinae eller Bergmedicussen, skal holde Forelæsninger over Chemi og Mineralogi. Der skal være en Lærer i Tegnekunsten, Mathematiken og Bergbygningsvidenskaben. Om det latinske Sprog ogsaa samme Sted stat dyrkes, veed jeg ikke. Seminariet har længe vedvaret, men, som jeg tror, uden Nytte. Veed Du noget mere om den latinske Skole end jeg, saa meddeel mig det. At raade Dig veed jeg ikke. Det er kostbart at leve paa Kongsberg og Levemaaden høi fornem. Lombre spilles ß med Kulør og Sur Kulør og Kasker paa alle Hænder. Selskab mangler ikke, men man maa have Penge. Climatet er koldt, Beliggenheden ganske artig. Loven-Elven løber forbi Staden og gjør en stor Fosse. Fødevarer maa transporteres paa Axel fra Drammen. Resten kan Du læse i min Dagbog, naar jeg kommer hjem.

Prof. Strøm har jeg talt med; han har Ansigt og Skikkelse tilfælles med Prof. Geus i Kbhvn. Schmidt er reist til Kbhvn. Bruun er i Bergen og der kommer jeg ikke. Stockfleth veed jeg ei, hvor bor. Wilse kan jeg maaskee lære at kjende. – – –

Din tro Schydtz.