Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1921 Vol. 14 nr. 1.pdf/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


6
K. M. A. Kvartalshilsen.
Nr. 1

hver aften og hver morgen blev tvunget til at bede tyrkiske bønner. Saa hviskede den lille pike, at alle disse 12 piker var armeniske. Da hun hadde endt sin beredtning kastet hun sig i mine arme og sa: «Jeg er bare en liten hjælpeløs pike, forlat mig ikke! — —»

Aa, husk paa alle de armeniske barn, som i tyrkiske hjem og barnehjem daglig paavirkes forat omvende dem til Islam.


Den lille armeniske republik ligger i Caukasien og bestaar kun av de to provinser Erivan og Kars. Meningen var jo ved fredsslutningen, at Armenien skulde blit stort og faat adgang baade til Middelhavet og det Sorte hav; men det ser ikke ut til at de faar mere end provinserne Erzeroum, Bitlis og Van i det tyrkiske Armenien, men endnu er denne del i tyrkernes vold. Der er dog haap om, at Armenien ogsaa faar endel av Trapesunt med adgang til Sortehavet og kanske Mamure-el-Asis.

Hjertelige hilsener med tak for alt i det aar som svandt. Esaias 58,10-11.

Eders
søster Bodil.


Der er ogsaa en ting til, som ligger mig meget paa hjertet, men som ikke vedkommer Armenien; men da Herren har mindet mig om det i længere tid, saa vil jeg bringe det frem for Eder. Det var om I vil be frem en reisesekretær til K. M. A. Det maatte være en K. M. A. søster, som hadde denne sak paa hjertet; og som et par ganger om aaret kunde reise rundt i vort vidtstrakte land og baade virke for K. M. A. og dets missionsgrene. Vi staar jo saa litet i forbindelse med alle de store og smaa kredse, og i vor alvorlige og oprevne tid trænger vi aandssamfund med hverandre mere end nogensinde. Men da der er ebbe i K. M. A.s kasse, saa maa vi ogsaa bede om midler til underhold av en reisesekretær.

Bodil Biørn.


Da der atter ihøst har været frygtelige blodbad og uroligheter i Armenien blev søster Bodil Biørns utreise forhindret.

Hendes helbred har i den senere tid været mindre god, dog haaper hun om Gud baner veien senere at reise ut. Isaafald vilde det være en stor hjælp for hende om hun kunde faa en norsk troende sykepleierske med.

Maatte Gud lægge dette tilrette.

Det har været opmuntrende at se hvorledes Gud i det sidste aar har velsignet Armenien-arbeidet. Midlerne er strømmet ind. F. ex. paa L. M. F.s aarsmøte i oktober blev der overrakt søster Bodil kr. 2000 fra en dame paa Eidsvold.Fra Tysfjord.


Paa «Fredly» gaar livet sin vante gang, søstrene fuldt optat med de op gaver, som gjerningen stiller til dem: sykepleie, søndagsskole, bibellæsninger, bønnemøter o.s.v. samt arbeidet i hus holdningen og med besætningen. Her til kommer saa de mange besøk, hvor av flesteparten kanske er for at faa raad og hjælp, legemlig og sjælelig, ti melig og aandelig. Av aarsberetningen fremgaar at der gjennemsnitlig hadde været 3 tilfældig besøkende pr. dag hele aaret igjennem. Her sydpaa har vi søstre ansat av kommune eller me nighet og privat fattigpleie, som træ der hjælpende til, naar sygdom og nød banker paa døren. De haarde natur forhold og daarlige kommunikations midler deroppe vanskeliggjør saadanne foranstaltninger, og kanske det heller ikke vilde være let paa det knappe budget at finde plads for utgifterne til en menighetssøster. Langt til prest og doktor har de ogsaa, ja undertiden helt uten saadan hjælp. Da er det godt at vite, at til «Mor» paa Fredly kan de trygt komme med hvad som trykker.

Søster Olivia, er jo menneskelig talt den bærende kraft i hele arbeidet, om-