Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1920 Vol. 13 nr. 3.pdf/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Nr. 3
K. M. A. Kvartalshilsen.
21

den pris vil kanske holde et barn sammen med andre.

Omkring 6 500 kroner er indkom met ved mine reiser for Armenien, desuten har der meldt sig pleieforældre til 40 barn efter 150 kroner pr. aar. Maatte Herren vise den rette vei, saa vi kan gaa i de av ham berette gjerninger.

Utdrag av brevene fra vore to kjære armeniske søstre Hannum og Elmas og fra sidstnævntes mand, som er lærer. De stod alle tre i mange aar trofast sammen med os i arbeidet i Musch og er avgjort troende. I 1914 reiste de til Harunje, da v. Dobbelers bad dem derom, og det blev deres redning.


Harunje 24.—2.—20.

Min kjære søster Bodil!

Jeg vet ikke, hvor jeg skal begynde og hvor jeg skal slutte. Jeg er saa taknemlig fordi du saa trofast husker os. Jeg har heller ikke glemt dig, men de sørgelige tider lar os ikke komme tilro. Vi er skapt til at lide. — Jeg arbeider i barnehjemmet og har meget at gjøre, da vi har 207 barn og skal ha flere, om vi blir ilive. Ak, kjære søster Bodil, gives der et folk, der maa lide saa meget som vi? Vi trænger saa til forbøn. Senere kan jeg fortælle dig mere. Iaar var det frygtelig koldt og megen sne. Dette aar vil bringe os megen nød. Helt fra jeg var liten og indtil nu, har jeg været i barnehjem. Nu tænkte jeg, at jeg kunde klare mig selv uten at falde nogen til byrde, men fordi vi er armeniere, er det umulig. Maatte Gud i drømme vise dig hvad jeg ikke kan skrive.

I hjertelig kjærlighet. Din bedrøvede

Hannum.


– – – – Det er saa snilt av dig, at du tænker paa os. Hvor godt det er at ha en tro ven i nøden. – – – Vi vet ikke, hvad der skal bli av os, hver dag er vi i fare. Det er dumt at stole paa mennesker, alene Gud er istand til at redde os. Marasch er ødelagt, og vi vet ikke, hvor der er blit av vore kjære der. Hvor litt værd livet har, naar man aldrig vet, om man næste dag er ilive. — Vi længtet saa tilbake til Musch og gik og ventet paa gode efterretninger. Vi haabet om et aar at kunne reise derhen, men det blir værre og værre, og det ser ikke ut som om der her skal bli dag. Det er sandt, at der intetsteds i verden gis en fuldkommen fred, men der er vel intet andet sted saa usikkert som her. Hvor godt, at du er i dit hjemland.

Jeg underviser atter i skolen, og det er vanskelig for mine smaas skyld, men hvad sal jeg gjøre. Jeg spurte lille Husej, om han endnu husket dig. Han tænkte sig om, og svarte «nei», men siden husket han dig, og jeg kysset ham i dit sted.

— — — Hils din lille gut fra os. De hjerteligste hilsener fra din hengivne

Elmas.


Adana 2. april 1920.

Jeg haaber du har mottat de sidste breve. Du vil undre dig over, at vi har forlatt Harunje og nu er i Adana. Den 25. mars flygtet vi. Efter store vanskeligheter lykkedes det os at naa hit. Vi reddet kun livet, kunde ikke ta med klær hverken til os selv eller banna. Vi flygtet med, hvad vi stod og gik med, har hverken føde eller klær og er i meget stor nød. Aa, om du var her, saa vi kunde fortælle dig alt, jeg kan ikke skrive det nu, men du forstaar os nok. Her paa dette fremmede sted eier vi ikke en ven, som vil ta sig av os. Om vi ikke straks faar hjælp, saa vil vi komme i stor elendighet. Hannum er ogsaa her. Ak, kjære søster Bodil, til hvem skal vi klage vor nød, og til hvem fortælle vore smerter? Her er ingen, som tænker paa os. Vi graater uten nytte og tænker paa, hvor godt vi hadde det