Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1920 Vol. 13 nr. 3.pdf/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


20
K. M. A. Kvartalshilsen.
Nr. 3

Der var tre som bakefter meldte sig til at underholde barn. Dagen efter hadde vi en meget hyggelig K. M. A. fest. Der er liv og varme og stor offervillighet i K. M. A. i Kristiansand, altid velsignet at være der. En aften fik jeg ogsaa fortælle for L. M. F., hvortil de to øverste klasser av lærerskolens elever var indbudt.

Paa tilbakeveien var jeg indom Kragerø, hvor vi hadde et godt møte i bedehuset, samt et K. M. A. møte. Der er meget arbeide for Armenien i min fødeby. Der er en barneforening paa ca. 75 barn, som ledes av lærerinde fru Schilling, og en voksen forening, som ledes av frk. M. Krogsrud. Jeg er trolig blevet støttet i arbeidet fra Kragerø, og der indkommer ikke saalitt ved den aarlige utlodning av barnas og de voksnes arbeider.

Senere var jeg en tur til Moss, hvor vi hadde et godt møte i bedehuset og til Horten, hvor der vaktes stor interesse for Armenien. Pastor Tangen foreslog, at man straks skulde tegne sig paa en liste til underhold av armeniske barn, og der er nu meldt underhold av 5—6 barn fra Horten. Frk. Matzinger og flere andre arbeider med megen iver og kjærlighet og har dannet en armeniekomitée.

Det var meget hyggelig i Hortens K. M. A. kreds. Søster M. Blix og frk. J. Tønnesen bestemte sig til at begynde en «Daggry» paa Horten og kaldte den «Arschalius» — morgenrøde.

Til Bergen er det altid godt at komme. Pastor Dreyer var ogsaa denne gang saa snil at indlede og slutte møtet i det store missionshus. Der var mange mennesker, ca. 800, og megen interesse og offervillighet, der indkom den ene aften 1100 kr. Paa det koselige K. F. U. K.s hjem, hvor jeg bodde, hadde vi ogsaa et K. M. A. og missionsmøte, som var meget velsignet. Frk. A. Stalheim besluttet at begynde en forening med bøn og arbeide for missionsgjerningen i Armenien, desuten leder frk. Mathilde Larsen en barneforening der. Det var deilig at være sammen med søstrene i Bergen.

Jeg gruede igrunden litt for at reise til Trondhjem, men Herren beskjæmmede mig og gav netop der det største utbyttet. Frk. Tora Andersen hadde sendt mig et herlig ord som velkomsthilsen: «I skulde annamme den Hellig-Aands kraft — og I skulde være mine vidner!» Ap. gj. 1, 8., og det styrket mig at motta det. Vi hadde to offentlige møter i Trondhjem, et i Ilens bedehus og et i haandverkerlokalet. Pastor Birger Hall var saa venlig at indlede og bistaa, talte varmt armeniernes sak.

Lysbillederne var aldeles nydelige i Trondhjem og bidrog til at skildre folket og den store jammer dernede. Interessen er levende deroppe, og der arbeides ivrig forat fremme saken av flere av K. M. A.s medlemmer. Vi hadde ogsaa et rigtig koselig og velsignet K. M. A. møte sidste aften i søster Paulines lille hjem, hvor der blev vist mig saa megen kjærlighet. Ja, det var aldeles deilig ogsaa at faa komme nord paa, og at kjærlighet til de armeniske forældreløse ogsaa der vaktes.

Paa Nyborg strand — ved dansk K. M. A.s 20-aarsfest — besluttedes det, at de 3 nordiske lande skal slutte sig sammen i arbeidet for Armenien under «American boards»mission, men hver for os skal vi utsende missionærer og bestride omkostningerne for dem og vort arbeide. Vi kan godt fra Norge ha vor egen arbeidsgren derute, og om Herren lægger det tilrette haaber vi at faa et litet barnehjem, Vi vil herved gjøre vennerne opmerksomme paa at de to danske søstre, som nylig er hjemkomne fra Armenien beretter at levevilkaarene derute er meget kostbarere end tidligere. Et barns underhold var før beregnet til 135 kroner aaret, nu maa søstrene beregne 240 kroner aaret og ikke som antat 150 kroner.

De venner som ikke ser sig istand til at underholde et barn helt efter