Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1920 Vol. 13 nr. 3.pdf/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Nr. 3
K. M. A. Kvartalshilsen.
19

Jesu navns skyld! «Denne bøn,» sa han, «hører vi hver søndag i kirkerne, men desværre gaar den som oftest forbi vort øre, uten at vi er med i bønnen, og uten at vi tænker paa vore brødre og søstre nede i Armenien, som nu lider for Jesu navns skyld.» Han talte varmt armeniernes sak, og det var let at fortælle bakefter. Pastor Strand sluttet møtet.

I Tønsberg bodde jeg hos den kjære armenieven frk. Sørensen, som i 14— 15 aar har virket for Armenien og har en forening for unge piker. Aarlig sender hun ca. 1000 kr., iaar kom der 1200 kr. fra denne lille forening, som er levende interesseret, og det skyldes hende, som forstaar at holde interessen for saken vedlike og fremforalt bærer den paa bønnens arme. Vi hadde et godt besøkt møte i bedehuset, jeg maatte selv indlede, da den bror, som skulde begynde, uteblev, men Herren stod hos og styrket mig.

I Sandefjord fortalte jeg i den store ungdomssal, og det var saa godt at faa lov til at vidne for alle disse unge. Frk. Bryn vil begynde en liten forening for Armenien der.

I Larvik er der desværre ingen K. M. A. kreds mere, kun enkelte medlemmer. Der var et godt møte i ungdomsforeningen, ogsaa flere barn.

Det var meget kjært at være i den lille K. M. A. kreds i Skien og faa lov til at fortælle der, følte mig straks hjemme. Møtet i U. K. K. F. om søndagen var godt og interessen stor. Deilig var det at se saamange unge, som hører Herren til. Fru Grung har i mange aar hat en liten «Daggry» i Skien, men da hun ikke var sterk nok til at fortsætte, gik den ind. Nu har en anden dame begyndt en ny «Daggry», skrev lederen av K. M. A. forleden, det var en glæde at høre.

Til Arendal kom jeg i frygtelig sneveir, men dobbelt godt var det saa at bli mødt med saa megen kjærlighet av vennerne der. Samme aften hadde vi K. M. A. møte sammen med flere missionsinteresserte. Det var en deilig festaften sammen med saamange venner, fortalte meget fra arbeidet. Fru Holm indsamlet en hel del efterpaa.

Næste aften møte i det store bedehus, som var helt fuldt, der kom meget ind. Det var leit at skilles saasnart, men turen var indrettet saa, for at naa flest mulig steder.

Med et litet morsomt tog med ganske smaa vogner dampet jeg videre. Vennerne belavet mig paa 1—2 timers forsinkelse, men det avskrækket mig ikke. Trods alle overtalelser, fik de mig ikke sjøveien, hadde faat nok av sjøen til Arendal. I Grimstad var jeg kun en dag, men hvor der var godt og stille. Flere av K. M. A. søstrene saa jeg, men vi kunde ikke faa noget møte, da jeg kun var der saa kort. K. M. A. møterne holdes regelmæssig og missionskjærligherten er stor. Den lille kreds besluttet sig til at holde 1 barn i Armenien. Frk. Beylegaard har i flere aar hat en barneforening, hvor der arbeides baade for lapperne og armenierne.

Pastor Grim indledet og sluttet møtet i bedehuset, som var overfyldt. Der er utvidede hjerter og stor offervillighet i Grimstad. Næste formiddag modtok jeg stadig gaver, større og mindre. Aa, hvor det rørte mig at se saamegen offervillighet! Iblandt ungdommen er der stor vækkelse. Et par unge gutter i 16—17 aars alderen kom aften efter aften sammen paa loftet over ungdomssalen for at be om vækkelse, og nu var den kommet. Guds aand virket i saamanges hjerter og mange blev vakt og omvendt. De unge vidnede med stor frimodighet baade ved møterne og hjemme og fik mange med.

Missionskjærligheten i Kristiansand er levende og der er mange kjære trofaste venner, som elsker arbeidet for Armenien. Ynglingforeningen var overfyldt, saa mange maatte gaa. Gang paa gang maatte jeg sukke om kraft og frimodighet til at tale, og den gav Herren. Det har været saa godt at merke, hvordan saamange K. M. A. søstre har været med i bøn, det gjorde det let at tale og vidne paa møterne.