Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1912 Vol. 5 nr. 3.pdf/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


26
Nr. 3
K. M. A. Kvartalshilsen

Da vi i sidste K. M. A. møte talte om eders 10aars-fest, blev vi enige om at sende en kort beretning om vort arbeide her.

Vi har siden frk. Wedel-Jarlsberg i 1906 besøkte Kr sand og den lille flok av spredte K. M. A. medlemmer begyndte at samles til faste møter, holdt vore maanedlige bønnemøter ved like.

Vi optok straks et arbeide for barna mot det daarlige gateliv, og det resulterte i at der gjennem forældremøter o. s. v. blev indsendt til formandskapet en resolution med henstilling om at gjøre hvad gjøres kunde. Baade biskopen og presterne var meget interesserte, og formandskapet besluttet, at kirkeklokkerne skulde ringe barna ind om aftenen. Det var det første sted i landet, og det var en förunderlig stund den søndag aften, da klokkerne lød for første gang.

Dernæst laa det os paa hjertet at faa gjøre litt for de unge piker, der ogsaa hos os færdes paa vore gater uten at tænke paa farerne der omgir dem. Vi skjønte vi maatte ha tak i mødrene, i hjemmene, og saa begyndte vi vaaren 1907 mødremøte, som endnu jevnlig avholdes hver tredje mandag aften, likesom vi samlet de unge piker til særskilte møter.

En del av os har gjort hvad vi kunde for dem ved vor midnatsmission; det har ly-kkes os at faa utrettet noget ogsaa herigjennem.

Men ved vort arbeide blev det et sterkere og sterkere ønske hos os at faa kvindeligt politi. K. M. A. fandt det nødvendig at faa denne sak godt utredet og vi hendvendte os derfor til frk. Schjoldager om at komme herned til et møte i den anledning. Hun kom og vi hadde et udmerket møte i vort store bedehus, hvor biskop Schjelderup var dirigent og derefter indsendte K. M. A. vaaren 1909 andragende om 2 kvindelige politibetjendte. Vort andragende blev imøtekommet, idet vi fik 1, som altsaa blev landets først ansatte kvindelige.

Det staar for mig, at det bør være de troende kvinder der optar arbeidet for kvindl. politibetj. og jeg vil be eder samlet, at gjøre hvad I kan for at der kan bli fiere og flere kvindl. politibetj. rundt i landet. Mange familier, kvinder og barn er i ulykkens og sorgens dage hjertelig taknemlige for at de nu kan henvende sig til og faa hjælp hos en kvindelig funktionær.

Gud har gjort meget godt for os gjennem K. M. A. Vi maa ofte til bake i tankerne og takke for hvordan Gud har ført vort arbeide siden vi begyndte efter frk. Wedels besøk. Det er jo et led i norsk K. M. A. saa vi trodde dette vilde interessere eder ved denne anledning som nu samler eder. Jeg har to gange faat anmodning om at gi sn indberetning, men det har været saa for mig, at jeg ikke skulde gjøre det, men nu synes jeg, jeg maa gjøre det. Vi ønsker alle, at lOaars-dagen maa bli rikt velsignet . for eder, som har arbeidet i disse aar og at Herrens glæde og fred maa fylde eder til fornyet arbeide i hans tjeneste. Vi følger beretningerne fra frk. Wedel og frk. Biørn med interesse og forbøn, det var saa hyggelig at vi fik frk. Biørns besøk.

Med hjertelig hilsen fra K. M. A. søstrene i Kristiansand S. Eders i Herren förbundne

Anna Gulbrandsen.Fra søster Bodil.

Musch 20—4—1912.

Psalme 34, 6, 8—9.

Mine kjære norske venner !

Nu holder vaaren sit indtog i Muschegnen, hele naturen vaakner til nyt liv. Fra dag til dag blir fjeldene mer og mer grønne og sneen svinder; men oppe i de høiere fjeldkjeder ligger den endda dyp. Trætopperne og markerne