Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1910 Vol. 3 Nr. 4.pdf/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
Nr.4
27
K. M. A. Kvartalshilsen

16de var en stor flok av venner samlet i „Hospitset for unge piker”, og vi tilbragte en festlig og hyggelig aften sammen.

Frk. Marie Anker ønsket paa komitéens vegne søster Bodil hjertelig velkommen.

I tilknytning til den 121de salme talte hun om velsignelsen ved søster Bodils arbeide derute. Den røde traad i det altsammen var jo dette, at hun ventet hjælpen fra Herren og altid hadde sine øine løftet „mot bjergene“. Saa samlet vi os alle i bøn om, at ogsaa hendes ophold herhjemme maatte bli rikt paa velsignelse.

Saa talte søster Bodil. Først takket hun for al forbøns hjælp og skildret — enkelt og hjertevarmt — sit arbeids liv i Annenien med alle vanskeligheter og besværligheter, men ogsaa med saa rike glæder, saa heriige erfaringer om Guds omsorg. „Derute har jeg set, hvordan Gud hører bønnen w , lød hen des glade bekjendelse. Og gjennem alle hendes gripende fortællinger og beretninger klang saa sterkt dette ene: bønnens arbeide, bønnens rnagt, bøn nens rike velsignelse

Gud svarte saa hurtig, saa direkte, hun hadde oplevet mange, mange bøn hørelser bare paa en eneste dag, og det var for hende, som staar saa ensom derute, en mægtig styrkelse for hen des tro.

Arbeidet i Mush var overvældende, der var megen nød, sygdom og elen dighet, men — Gud gjorde jo undere! Hun fik i 1907 oprettet en poliklinik i et værelse, og i et rum ved siden av tok hun patienter i pleie. Der er megen sygdom, øiensygdom især, samt maleria, gigt o. m., saa der kunde komme fra 30—60 syke daglig. De tyrkiske læger er litet dygtige og vil ikke arbeide sammen med en kvinde. Hun har derfor imellem utført opera tioner alene. Gud har hjulpet vidunder lig, men der trænges i høi grad fiere arbeidskræfter, og hendes inderlige bøn til Gud er, at han vil sende med hende tilbake en dertil skikket kvindelig læge.

Vaaren 1908 begyndte hun en efter middagsskole for store piker for at lære dem at læse i bibelen. Nu er den blit en rigtig skole med 80 elever, baade store og sinaa, som lærer at læse, skrive og regne og har bibelhistorie. De har en armenisk lærerinde, og til høsten skal der komme en til, likesom et par av de større piker er oplært til at undervise de mindre. En dag i uken hører s. Bodil dem i bibelhistorie, og en dag i uken har hun ogsaa møte med kvinderne. Men de har et saa daarlig forsamlingsværelse og saa liten plads ogsaa her, at hendes andet ønske og brændende bøn var dette at faa midler til at kunne opføre et forsamlingshus, som kunde tilfredsstille alle behov. Hun har saaledes ogsaa suppekjøkken for pikerne, saa at de, naar de kommer sultne til skolen, faar suppe og brød. Og hendes sykehus er saa altfor litet. Pastor Storjohann takket søster Bo dil, mindet om de förunderlige kjær lighedstraade, som Gud spinder over jorden, fra os herhjemme og ut til alle folk, og opfordret os i varme ord til at være med og bygge forsamlingshuset ute i Armenien

Den derpaa følgende kollekt indbragte 100 kr.

Eftér aftensmaaltidet fik vi sang av frk. Ellen Hjorth. K. M. A. J s anden arbeider, søster Olivia , var ogsaa hos os den aften og bragte en hilsen og tak fra lappemissionen i Tysfjord en. Ogsaa hun havde sterke vidnesbyrd at gi os om bønnens kraft og magt, og om ogsaa dette arbeides rike velsig nelse.

*

Søndag aften d. 19. sept. var der møte i Fagerborg menighetshus. Sogneprest Gundersen begyndte med bøn, ønsket Guds velsignelse over mø tet, at det klart maatte vise os kjær lighets-pligtcn og kjærlighets -gjælden overfor alle mennesker — særlig iaften overfor lapper og armenier og mindet om Pauli ord: „Jeg staar i gjæld til jøde og græker“.