Side:Jakobs Brev.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Forerindring.

Jeg pleier ofte at anvende mine Fritimer paa at oversætte en og anden af Bibelens, helst det Nye Testamentes, Bøger. Saaledes er ikke allene denne Oversættelse bleven til, men jeg har desuden nesten færdige til Trykken alle de saa kaldte almindelige Breve, saavelsom [[Pauli Brev til de Galater]], forsynede med en kort Kommentar. Men, da jeg ikke vidste at finde Forlegger til dette mit Arbeide, og endnu mindre vidste, om det kunde gavne det Almindelige, besluttede jeg for det første at udgive Jakobs Brev allene, for at see om det fandt Bifald, og kunde stifte den tilsigtede Nytte. Skulle det blive anseet, som gandske unyttigt, er det bedre, at de øvrige Breve (efter min Oversættelse) aldrig komme for Lyset, end at jeg end meere skulle bidrage til at forøge den Hær af unyttige Skrifter, som daglig forlader Presserne.

Dem, jeg egentlig har ønsket at gavne ved at udgive for det første denne Prøve, og siden, hvis den fandt Bifald, meere, ere unge Mennesker, der begynde at studere Theologie. Af egen Erfaring veed jeg, at exegetiske Forelesninger vare mig i Begyndelsen af mit theologiske Studium næsten til ingen Nytte, af ingen anden Aarsag, end fordi jeg var uforberedet til at høre dem.