Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Husbond-hsg 65 Htsbonde. Som Husbonden fer, so fylgja Sveinarne. Ein god Husbonde gjerer meir med Augom en med Armom. Naar Husbonden gjeng or Hogsætet, set Katten seg upp i. Hns1mmtt. Husmanns Barn er snart kristnat. (Hard.). Husmanns Hage kann og bera Blomar. Husmanns Hona kann og Vetpa Egg. Hylla. Ei liti Hylla er lett aa fylIa. Det som ligg paa rette Hylla, er alltid godt aa sinna. hylla, v. Det same vil hylla, vil sume hata. Myki Hylling vil lett vekkja Hat. — Fær ein Hylling paa den eine Sida, so fær ein Hat paa den andre. Hysa. (Fisk). Hyse ser aldri so vida, ho ei heve same Flekken paa Sida. (Hard.). Jf. De Fine 241. Hæl. D’er langt ifraa Hæl og til Hovud. (Trondh.) D’er betre Hælen verkjer, en Hugen.(o-om-eatgaae,ti1Fodeu fmetter, end at angre paa, at man ikke gik langt nok. Valdcts. hæv. Dei er ikkje alle so hæve, som dei er heppne. i:d— Jkke alle faa flinke som heldige). hng. Der er hog yver hog. (= D’er ein som er hogre en den hoge). —os-s Wilfe— „Der er Hog over Hog“, lts „ “opfttets „øk“(—H k),s vl set v ti,

1enmdogh,stz1areteaer enm3iiForstaaelse. aC. Vis 13473? a aa oM no at

D’er ingen so hsg, han ei maa toygja seg. Kor hsg ein er, so lyt ein toygja seg; kor stutt ein er, so lyt ein boygja seg. (Ndm.). If. lang. Den hoge fær luta, der den laage stend bein. Hsgt maa vika, naar hsgre kjem. Den —som set seg hogt, kann lett koma lægre. Den som stend hogt, er bida sedd. (—: Di høgre me standa, dei fleire er dei, som sjaa oss). Di hogre ein stend, di vidare ein ser. Di hogre ein kjem, di smeerre synest alt som laagter.— Den som stend hogt, han ser for litet av det laage. Di hogre ein er, di lægre fær ein luta. Lat den standa høgft, som best er hendt. 5 j