Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


64 Hmrger-Hus Hnnden veit, kvat Husbonde vil. — So ſom Hunden er, ſo er Husbonden. (Berg.). Huuden bit ikkje rette Maagen. (Trondhj.). Hunden gnell ikkje ſyre eit Beinkaſt. Hunden fær ſjeldan Steik, utan han ſtel henne. Naar Hunden fær for myket godt, ſo ſtjemmeſt han. Det ſtend ikkje til Hunden, naar Horſet ſkal doya. DeF—ine 231. ogfschos —s.Syo1,324). Den Hunden, ſom ein nøyder til Skogs, den veider ein litet med. (Berg). D’er ikkje godt la:ra gamle Hundar gsya. (Bald.) Tvo Hundar um eit Bein vil fjeldan ſemjaſt. Naar tvo Hundar bitaſt um Beinet, kjem den tridje og tek det.— El. kjem ein Kvelp og tek det. Naar d’er mange Hundar um Haren, ſo er det hans Daude. El. Mange Hundar er Haren-ſin Daude. Hos Wilſe: „Mange Hunde er Harens Dod“.— Di fleire Hundarne er, di ſtorre er Sollen. (Berg.). Det gjeng ſtundom aat Hundom, ſom ikkje var etlat. (Det hcender, at Hundene ſaa noget, ſom ikke var dem tiltcmkt). Hunget. Hunger og Naud lcerer Folk ſøkja Braud. Hungren er beſte Kokken. Hungren krev ikkje Herre·Retter. (Han er nogd med Husmannskoſt). Hus. Han er heppen, ſom heve Hus yver Hovud. D’er betre ſitja i eit Hus en paa ville Heidi. Litet Hus er lett aa fylla. Di høgre Hus, di l)ardare Storm. — Hogſte Huſet kjen- ner hardaſte Stormen. Hogt Hus er jamnan tomt under Taket. Vcent Hus med ingen Mat i— er liten Bate i. Tomt Hus tarv inkje Laas. Fulle Hus gjera ei god Matmoder. Opne Hus faa ymiſe Gjeſter. Eit ſtort Hus er ſeint aa ſopa. — Med ſtort Hus fyl- gjer myket Dus. (Valders). Gamle Hus era gode aa atterkjenna. Kor ein ſnur Huſet, ſtend Binden i Dyr-ri. (Nordl.). -t ſyner paa Huſom, kvat Husbonden er.