Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 Gcp — Oeit Naar det gjeng vel, so er det vel. (O1net Bot-yspin. Det vil vera god Gangar, som aldri skal snaava. Gap. Ein Gap treng ei god Lukka. Ein Gap kann spyrja meir, —en tie vise kann svara. (Tvdsk: Ein Rett kan tneht stagen, als steben Weise f en). Gapen veit stnndom det, som ikkje den v.ise veit. Ein sinn lika snart ein gamall Gap som ein nng. Gamle Gapar verda aldri vise. gapa Ein skal ikkje gapa meir, en Mannen toler. — Jkkje gapa etter meir, en Mannen kann taka. D’er ikkje verdt aa gapa mot Laavedyrri. (Vald.). Jf. Sma- gahe 1nod Ovnsvmnd, —1: stride 1nod Ooermagten. Gard Det skal vera Gard intillom gode Grannar Js. G. N. G—o.1—rik or 8l’s-IlI1s„ om-tie co: 0jcetde gjyt Gtandet for-ligte) Laagaste Garden er lettaste aa kliva yver. . Det vil alle kliva den Garden, som laagaste er. Den som heve Gard, han fær vel Gjester. Sjaa ikkje etter Garden, men etter Karen. (Trondh. med Riim: Gar’en, Kar’en). Om en Frier, som eier Ga“trd. Gank. Det heve ikkje Lag, at Gauken gjel i Svartesko- gcu. ’ (P. Syn-: Det har ingen Art, at Gjlsen kukker paa har Kvist2. Naar Gauken ser Saatorna, so tagnar han. — Gauken gjel, naar Landet sprett, og tagnar naar han ser Hov- saatorna. . Gauken syng alltid same Visa. . Gaas. Den som gjerer seg til Gaas,fcrr Reven paa seg- Gaasi toler gott, at ein skvetter Vatn paa henne. Naar den.eine Gaasi gjeng i Vatnet, so ganga dei alle. Gaasi lcerer seg symja sjolv. Gaava. Ei Gaava er god, um ho ikkje er stor. D’er beste Gaava, som ikkje ventar Attergaa.va. geispa. Naar den eine geispar, so geispa fleire med. — Geispen gjeng Manna-millotn. (Vald.). Geisp og Gap tyder Svevn elder Mat Geit. Geiti er ikkje god aa gjerda syre. . os “—’—