Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


42 Gcp — Oeit Naar det gjeng vel, ſo er det vel. (O1net Bot-yſpin. Det vil vera god Gangar, ſom aldri ſkal ſnaava. Gap. Ein Gap treng ei god Lukka. Ein Gap kann ſpyrja meir, —en tie viſe kann ſvara. (Tvdſk: Ein Rett kan tneht ſtagen, als ſteben Weiſe f en). Gapen veit ſtnndom det, ſom ikkje den v.iſe veit. Ein ſinn lika ſnart ein gamall Gap ſom ein nng. Gamle Gapar verda aldri viſe. gapa Ein ſkal ikkje gapa meir, en Mannen toler. — Jkkje gapa etter meir, en Mannen kann taka. D’er ikkje verdt aa gapa mot Laavedyrri. (Vald.). Jf. Sma- gahe 1nod Ovnsvmnd, —1: ſtride 1nod Ooermagten. Gard Det ſkal vera Gard intillom gode Grannar Jſ. G. N. G—o.1—rik or 8l’s-IlI1s„ om-tie co: 0jcetde gjyt Gtandet for-ligte) Laagaſte Garden er lettaſte aa kliva yver. . Det vil alle kliva den Garden, ſom laagaſte er. Den ſom heve Gard, han fær vel Gjeſter. Sjaa ikkje etter Garden, men etter Karen. (Trondh. med Riim: Gar’en, Kar’en). Om en Frier, ſom eier Ga“trd. Gank. Det heve ikkje Lag, at Gauken gjel i Svarteſko- gcu. ’ (P. Syn-: Det har ingen Art, at Gjlsen kukker paa har Kviſt2. Naar Gauken ſer Saatorna, ſo tagnar han. — Gauken gjel, naar Landet ſprett, og tagnar naar han ſer Hov- ſaatorna. . Gauken ſyng alltid ſame Viſa. . Gaas. Den ſom gjerer ſeg til Gaas,fcrr Reven paa ſeg- Gaaſi toler gott, at ein ſkvetter Vatn paa henne. Naar den.eine Gaaſi gjeng i Vatnet, ſo ganga dei alle. Gaaſi lcerer ſeg ſymja ſjolv. Gaava. Ei Gaava er god, um ho ikkje er ſtor. D’er beſte Gaava, ſom ikkje ventar Attergaa.va. geiſpa. Naar den eine geiſpar, ſo geiſpa fleire med. — Geiſpen gjeng Manna-millotn. (Vald.). Geiſp og Gap tyder Svevn elder Mat Geit. Geiti er ikkje god aa gjerda ſyre. . os “—’—