Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Forbod — fram 35 Vondt Folk er verre end Fenden. — Fenden kann ein ktossa fraa seg, men vondt Folk ikkje. (Trondh.). Fotbod. Mange Forbod gjera mange Forbrot. (Tydsk: Viel Gesetz, viel Ubertretung). Fotfoll. Forfoll brjota Lag. (o— Forfa1d afl-rydc et Sc1aa5,gi-te et Mpde nmuItgt). Berg. “ For-loga (o’). Det kann ingen fraa si Forlvga fly. (,Juaen kan undgaaesinSkjclme). Tel. (Landft. 472). C. se. l1bostn:nm t’orli’)8in at sys. Fvrsyn. Forsyn give Foda; Uforsyn g:v Armod. (Sdm.

 3b dOF:eät:—äs:k3. PFseI. Syn 124: od For-svn erhalve Fy-

forvilja. Den som ein annan fvrvil, han sjølv forgjengft. so: Den som vil for-arette andre: l-liver selv den, som taber). Berg. sorviten (i’). Den som er fvrviten, fær ymift vita. — Den som ikkje er forviten, verd ikkje viis. Forviten verd ikkje alltid fegen. — „Sjollaa blir forveden feien“, DeFine 240. Forviten Mann kjem stundom illa fram. (Tel.). Fvrviten kjem atter skiten. (Berg). Om nttdig Nvtgjerrighed. F„t. Ein stor Fot gjera stoic Stig. (E1. Fet). Det hjelper litet, at ein —Fot er jri, naar den andre er fast. . Naar den eine Foten snaavar, so hallar den andre. Ein fær ikkje retta Foten lenger, en Felden rekk. (Nsm1ig i Sen en). Ogöaa Svensk- D’er lät aa rIvta Foten paa flate Golvet. Det gjeng seint aa setja Fvt under eiget Bord. (D. s. at begynde en nv Huusholdntng). — D’er klene Fater, som ikkje bera Bnlen. „ Gamle Føter og nnge er ikkje lika tunge. Mange Føter gjera mange Fet. Tri Foter er nog til ein Krakk. Tri Føter gjera traustafte Sessen. Me koma aldri til aa standa paa yngre Foter. (Wilse). fram. Det gjeng ikkje alt fram, som freistat er. Det som ikkje gjeng fram, det gjeng paa tvert. 3t