Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Forbod — fram 35 Vondt Folk er verre end Fenden. — Fenden kann ein ktosſa fraa ſeg, men vondt Folk ikkje. (Trondh.). Fotbod. Mange Forbod gjera mange Forbrot. (Tydſk: Viel Geſetz, viel Ubertretung). Fotfoll. Forfoll brjota Lag. (o— Forfa1d afl-rydc et Sc1aa5,gi-te et Mpde nmuItgt). Berg. “ For-loga (o’). Det kann ingen fraa ſi Forlvga fly. (,Juaen kan undgaaeſinSkjclme). Tel. (Landft. 472). C. se. l1bostn:nm t’orli’)8in at sys. Fvrſyn. Forſyn give Foda; Uforſyn g:v Armod. (Sdm.

 3b dOF:eät:—äſ:k3. PFseI. Syn 124: od For-ſvn erhalve Fy-

forvilja. Den ſom ein annan fvrvil, han ſjølv forgjengft. ſo: Den ſom vil for-arette andre: l-liver ſelv den, ſom taber). Berg. ſorviten (i’). Den ſom er fvrviten, fær ymift vita. — Den ſom ikkje er forviten, verd ikkje viis. Forviten verd ikkje alltid fegen. — „Sjollaa blir forveden feien“, DeFine 240. Forviten Mann kjem ſtundom illa fram. (Tel.). Fvrviten kjem atter ſkiten. (Berg). Om nttdig Nvtgjerrighed. F„t. Ein ſtor Fot gjera ſtoic Stig. (E1. Fet). Det hjelper litet, at ein —Fot er jri, naar den andre er faſt. . Naar den eine Foten ſnaavar, ſo hallar den andre. Ein fær ikkje retta Foten lenger, en Felden rekk. (Nsm1ig i Sen en). Ogöaa Svenſk- D’er lät aa rIvta Foten paa flate Golvet. Det gjeng ſeint aa ſetja Fvt under eiget Bord. (D. s. at begynde en nv Huusholdntng). — D’er klene Fater, ſom ikkje bera Bnlen. „ Gamle Føter og nnge er ikkje lika tunge. Mange Føter gjera mange Fet. Tri Foter er nog til ein Krakk. Tri Føter gjera trauſtafte Sesſen. Me koma aldri til aa ſtanda paa yngre Foter. (Wilſe). fram. Det gjeng ikkje alt fram, ſom freiſtat er. Det ſom ikkje gjeng fram, det gjeng paa tvert. 3t