Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

34 FlOVtl-Folk „ Tri Gonger flntt er som ein Gong brennt. El. Tri Flut- ningar er so godt som ein Husbrand. Det sell alltid nokot av Flutningslasset. Fløhel. Floyel og Silke er ingi Velferd-Sak- Floyels Bot paa Vadmaals Brok: det vil ikkje hova i Hop. Fodring. God Fodring gjever sagert Fe. Fole. Ein god Fole maa vel hava ein Flekk. Den Folen, ein ikkje kann faa, lyt ein finna eit Lyte paa. (Ein læft so, ein vil ikkje hava honom). Kipen Fole fær god Tid til aa spakna. Kipen Fole verd ein god Hest. (Klpen: kaad). 3olk. D’er Skil paa Folk og toma Tunnor. (Berg.) et verd aldri Folk av Fe. (Tel.) Folk og Fe er like; dei leika so lenge som“dei er unge. D’er Fagnad aa finna Folk i Øydemarki. Di meir Folk, di mindre Kjendskap. Der er fleire Folk en vaart Folk. Som ein gjerer Folk ifraa seg, so sinn ein deim atter- (Jf. D’er vidt Vega Mot). Folk er so, som ein fær med deim til. — Haldt Folk som Fe, so fara dei aat som Fe. Det kostar myket aa vera Folk; det kostar meir aa vera Fant. (Trondh.) ’ Gamle Folk hava ymist laert. Av godt Folk er godt aa venta. Godt Folk er godt aa gjera med. (Ogsaa svenfk). Der godt Folk er syre, kjem godt Folk til. Smaae Folk sjaa høgt upp. Smaae Folk standa beine, der dei store maa bsygja seg. Store Folk hava stort Fylgje Store Folk og smaae Born era like: dei tola so litet vondt. El. —dei kunna aldri bida. El. —dei vilja helst eta Rjomen av Mjslki. (Omtrentsamme Mening som- Rike Folk verda Born i all si Tid). Vonde Folk unna ingen Mann godt.