Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Boge (o’). Ein Boge, som stend alltid strak, vil verda snart for slak. Ein fær ikkje spenna Bogen so hardt, at han brest. — Bender du Bogen for hardt, so brest han snart.
bogna. Det som ikkje bognar, det brest. (Gbr.).
Bok. Ei god Bok tarv ingi Gylling. (o: Forgyldning).
Berre Bok gjerer ingen Mann klok.
Bøker gjera Folk baade vise og galne.
Klenaste Bøkerna hava lengste Namni.
Bonde. Bonde trivst millom Bønder best.
Ein Bonde paa Fotom er høgre en ein Herremann paa Kneom. Jf. Eng. A yeoman upon his legs is higher than a prince upon his knees.
Den som plaaga Bonden vil, set ein Bondeson dertil. Leem’s Optegn. Lignende i Svensk os Dansk
Bonden er ikkje Gaas fyre det, um han er graa. (Wilse). Eller: Bønder er ikkje Gjæser, um dei er graae. (Leem).
Bord. Litet Bord og mange Gjester er ei Møda.
Det skal vera eit Bord fyre Baara. (ɔ: Ladningen bør ikke være større, end at men har en Kant sri imod Bølgerne).
Det er ikkje alt bordberande, som Folk segja. Ogsaa: D’er ikkje alt etande o. s. v. (Tel.).
borga. Den som borgar, er bunden.
Den som borgar det han ikkje trengde, fær selja det han trengde.
Ein maa vel borga ei Potta Øl, til ho er tømd.
Den som tek ut paa Borg, sær kvitta med Sorg.
Borg er tvo Manns Sorg.
Bork. Han et’ ikkje Bork, som heve Braud.
D’er leidt aa koma millom Bork og Tre. (Om at forstyrre Forholdet mellem elskende eller Venner). Masiee efter Redertydsk, hvor det findes med Bogstavriim: „swichen Borke und Boom“.
Bot D’er betre Bot en berre Sida'. (DeFine 231).
D’er betre ganga med ei Bot en med berr Fot.
Halv Bot er ingi Bot.
D’er kleen Bot, som ikkje er betre en Holet.
Boti lyt alltid vera storre end Holet.