Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlestBoge (o’). Ein Boge, ſom ſtend alltid ſtrak, vil verda ſnart for ſlak. Ein fær ikkje ſpenna Bogen ſo hardt, at han breſt. — Bender du Bogen for hardt, ſo breſt han ſnart.
bogna. Det ſom ikkje bognar, det breſt. (Gbr.).
Bok. Ei god Bok tarv ingi Gylling. (o: Forgyldning).
Berre Bok gjerer ingen Mann klok.
Bøker gjera Folk baade viſe og galne.
Klenaſte Bøkerna hava lengſte Namni.
Bonde. Bonde trivſt millom Bønder beſt.
Ein Bonde paa Fotom er høgre en ein Herremann paa Kneom. Jf. Eng. A yeoman upon his legs is higher than a prince upon his knees.
Den ſom plaaga Bonden vil, ſet ein Bondeſon dertil. Leem’s Optegn. Lignende i Svenſk os Danſk
Bonden er ikkje Gaas fyre det, um han er graa. (Wilſe). Eller: Bønder er ikkje Gjæſer, um dei er graae. (Leem).
Bord. Litet Bord og mange Gjeſter er ei Møda.
Det ſkal vera eit Bord fyre Baara. (ɔ: Ladningen bør ikke være ſtørre, end at men har en Kant ſri imod Bølgerne).
Det er ikkje alt bordberande, ſom Folk ſegja. Ogſaa: D’er ikkje alt etande o. ſ. v. (Tel.).
borga. Den ſom borgar, er bunden.
Den ſom borgar det han ikkje trengde, fær ſelja det han trengde.
Ein maa vel borga ei Potta Øl, til ho er tømd.
Den ſom tek ut paa Borg, ſær kvitta med Sorg.
Borg er tvo Manns Sorg.
Bork. Han et’ ikkje Bork, ſom heve Braud.
D’er leidt aa koma millom Bork og Tre. (Om at forstyrre Forholdet mellem elskende eller Venner). Maſiee efter Redertydsk, hvor det findes med Bogstavriim: „ſwichen Borke und Boom“.
Bot D’er betre Bot en berre Sida'. (DeFine 231).
D’er betre ganga med ei Bot en med berr Fot.
Halv Bot er ingi Bot.
D’er kleen Bot, ſom ikkje er betre en Holet.
Boti lyt alltid vera ſtorre end Holet.