Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlestDet ſer alle paa andre, og ingen paa ſeg ſjølv.
Gjer mot andre, ſom du vilde, dei ſkulde gjera mot deg.
apa. Alle vil apa, og ingen vil ſkapa. Ogſaa: D’er alle ſom apa, og ingen ſom vil ſkapa. ɔ: Det er mange ſom drive Gjøn med en Galning, og ingen ſom ſøger at forbedre ham. (Berg.) st .
Den ſom vil apaſt, ſinn alltid Orſak.
Alle kjenna Ape; Ape kjenner ingen. Trondh. (Selbu). Svensk: Alle känna apan, men apan känner ingen. Ogſaa hos B. Syv (1, 58).
arga. Det verd alltid argat, det ſom illt er. (ɔ: Den hidſige vil ofte blive tirret). Trondh.
Arm. Sterke Armar gjera Verket lett.
D’er leidt hava ſterke Armar og inkje til aa gjera.
D’er betre trøytte Armar end tome Tarmar.
Den ſom liver Armarne, ſær ſvengja Tarmarne. El. Den ſom ſparer A. (Hall.)
Med late Armar fylgja ſvange Tarmar. El. Late Armar og tome Tarmar vil høva i Hop.
arm (adj.) D’er ingen ſo arm, han ei kann ſtundom gjera Hjelp. El. — han ei til nokot duger.
Han er arm, ſom ingen ovundar.
Han er armaſte, ſom aldri er nøgd.
Um heime er aldri ſo armt, der er daa nokot varmt. (Mandal).
Armod. Der Armod kjem iGarden, gjeng ho ſeint utatter.
Armod er ingi Skam (utan ho er ſjølvvaldad).
Armod lærer Folk aa arbeida. .
Armod og Elſkug er laake aa løyna.
Armodi er ſtor; men ſo er det mange um henne og. (Skjemteord).
Arv. Ein Arv er ſnart upp-eten. — El. Ein liten Arv er ſnart uppeten, og ſtundom ein ſtor og.
Den ſom ventar paa ein Arv, kann faa venta lenge.
Det ſer vida dauds Manns Arv. (Sdm.)
atter. Det er ikkje atter, det ſom av er. (ɔ: Det ſom er over-