Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


viſt Mærkeord eller Slagord, ſom kan tjene til at opſtille i den alſabetiſke Ordning idet man derved nogenledes kan antyde, hvad Ordſproget handler om. Denne Opſtillingsmaade er i den ſenere Tid bleven meget benyttet i andre Lande, ſaaſom i de nyere tydſke Samlinger af Körte, Simrock og Binder, og ligeſaa i et Par nylig udkomne meget ſtore Værker, nemlig Wander’s tydſke „Sprichwörter-Lexikon“ og Harrebomee’s hollandſke „Spreekwoordenboek“. I den nye danſke „Ordſprogſkat“, af E. Mau, findes ogſaa en lignende Ordning, ſkjønt Udgiveren gjerne ſammenſtiller to eller flere Mærkeord, naar de have omtrent ſamme Betydning. Det er altſaa at ſormode, at flere Samlinger ſenere ville blive ordnede efter ſamme Plan, og dette vil da have den Fordeel at det bliver lettere at ſammenligne de ſorſkjellige Landes Forraad, da Ordſprogene i denne Ordning blive lettere at finde.

Denne Opſtillingsmaade fandt jeg efterhaanden langt bekvemmere end den, ſom jeg fþr havde brugt, ſaa at jeg kun beklagede, at jeg ikke havde kommet til at indføre den i min forrige Udgave, da jeg derved kunde have ſparet mig for meget Arbeide. Med denne Plan er man da fri for al vilkaarlig Sammenſtilling under kunſtige og udſtuderede Overſkrifter; man har kun at ſøge eſter ſaadanne Ord, ſom findes i ſelve Ordſproget, og ſaa har man kun at agte paa den bogſtavelige Betydning og ikke paa nogen figurlig Brug, da den ſidſte viſtnok let vil udſindes uden nogen nærmere Paaviisning. Rigtignok kan der ſtundom blive Tvivl, om hvilket Ord der ſkal anſees ſom Mærkeord, da enkelte Ordſprog kunne have to eller tre Ord, hvis Vægt og Betoning er lige ſtor; dog kan dette ikke blive nogen ſynderlig ſtor Uleilighed. For en ſtor Deel er det nu et af de førſte Ord, ſom er taget til Mærkeord, og forøvrigt vil man vel neppe ſøge længe forgjæves efter at finde et viſt Ordſprog, ſaafremt det virkelig er indført i Samlingen.