Side:Historisk Tidsskrift (Norway), Tredie Række, Tredie Bind.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


alle de andre Tvistemaal. De Indtægter, som Fru Inger havde oppebaaret i den Tid, hun havde siddet inde med Eiendomme af Knut Alfssøns Gods, slap hun dog at betale tilbage. Alt dette skulde være en død og aftalt Sag.[1] Men Hr. Truid lod sig, som overhoved den Tids Godseiere, ikke nøie med at vindicere sin Hustrus Arvegods. Han begyndte strax at indkjøbe endnu flere Gaarde, naar Leilighed tilbød sig, og hans Fogder havde aabenbart Ordre til ikke at forsømme gunstige Anledninger til fordelagtige Erhvervelser.[2] Hvad der kunde faaes tilbage af Forfædres Gaver til Kirken, forsømte Hr. Truid ikke, som vi allerede have havt Exempel paa, at indkræve. Allerede 1537 tog han Forbehold med Hensyn til en Præbende i Hamar, som siden ogsaa virkelig blev inddragen. I 1548 ser man, at han ogsaa havde taget til sig Hellig-Løsens Alterpræbende i Mariakirken i Oslo og det til samme Kirkes Capitels Commune henlagte Gods i Hallingdal, hvilket Knut Alfssøn[3] i sin Tid havde givet.[4] Høist charakteristisk er det, at han i 1539 endog havde udstrakt sine Hænder efter Hellig-Haagens Præbende i Mariakirken. Dette var stiftet af Henrik Krummedike „for Hr. Knut Alfssøns Sjæl“, og Hr. Truid har saa villet have det til sin Frue, Hr. Knut Alfssøns Datterdatter.[5] Men Eske Bille, Henrik Krummedikes svigersøn (og tillige Truid Ulfstands Fætter), paastod, og det naturligvis

  1. Dipl. Norv. II. S. 838 flg., hvoraf sees, at Ingers Occupationer og Paastande i sin Tid havde gaaet meget vidt.
  2. Saaledes f. Ex. i 1539 kjøbte Truid Gods i Borgesyssel og paa Vestfold. Dipl. Norv. II. S. 837. I D. N. XII. vil findes en Række Kjøbebreve fra 1544 o. s. v.
  3. Aar 1500, Dipl. Norv. II. C. 746.
  4. Dipl. Norv. VI. S. 804.
  5. Dipl. Norv. X. S. 767.