Side:Historisk Tidsskrift (Norway), Tredie Række, Tredie Bind.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


i de Dage kaldte „Hemmeligheden“.[1] Disse Mennesker holdtes skjulte paa Marcus’s Rum, indtil Hr. Truid, der stolede trygt paa Stilstanden, den følgende Morgen havde taget sig en Tour ud fra Slottet til sin Staldgaard. Nu styrtede de Sammensvorne frem fra sit Skjul og gjorde sig til Herrer paa Slottet. Hr. Truid maatte finde sig i sin Skjebne og skyndsomt ile bort for at redde sig selv og søge Bistand andensteds. Denne dristige Streg foregik den 11te eller 12te Marts 1535.

Marcus fik et stort Bytte, thi den rige Truid havde alle sine Penge og Kostbarheder paa Slottet, men hvad værre var, baade hans unge Hustru og hans Børn af første Ægteskab vare nu i Marcus’s Vold. Dette vedbleve de at være i mere end 14 Maaneder.

Selvfølgelig var Hr. Truid rasende over, hvad der var hændt, og særlig forbitret ved at vide sin Hustru i Fiendens Magt. Og da Marcus Meyer var særlig bekjendt for sin Uimodstaaelighed hos det smukke Kjøn, kunde det neppe undgaaes, at der opkom Rygter om ham og den unge Slotsfrue. Disse bleve uden Tvivl især nærgaaende, da Fru Gørvel ud paa Høsten fik en Søn. Den 15de Novbr. 1535 skriver en Kannik i Oslo til Erkebiskop Olaf i Trondhjem saaledes: „Hr. Truid ligger for (ɔ: beleirer) Varberg Slot, hans Frue ligger i Barselseng paa Slottet“,[2] og man synes at kunne iagttage Brevskriverens ondskabs-

  1. Marcus funem per cloacæ foramen demisit. (Seditionum Dan. liber, Scr. R. D. VIII. p. 523).
  2. Dipl. Norv. XII. S. 686. Brasch (Vemmetofte I. S. 62) forvansker dette derhen, at Fru Gørvel „nedkom med en Søn den 15de Novbr.“ O. Vaupell fortæller (Museum 1890, S. 197) om den »syttenaarige fortryllende« Fru Gørvel. Hvorfra har han det?