Side:Herre - En Jægers Erindringer.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
Sæterpigen og Jægeren.


I.

Rødmusset, blaaøiet og hvidtandet ere de ægte Mærker paa de Nympher, som nu i Virkeligheden boe i vore grønne Skove, og disse ere Sæterpigerne. Naar den varme Junisol har smeltet Sneen af Aaserne, og det begynder at grønnes i Lierne, da viser der sig, — ikke smidige, lette, elastiske, slanke Skikkelser, — men unge, velskabte; rundformede, gjennemsunde, stærke Jenter, der paa sikre Fødder vove sig did, hvor kun Jægeren kan følge dem. Fra Slutningen af Juni Maaned til Begyndelsen af October ligge disse kjække Piger tilfjelds, uden at have, fra Ugens Begyndelse til dens Ende, noget andet Selskab end Kreaturernes; men Lørdagsqvellen er Sæterpigen omhyggeligere klæd og mere fager, da gløtter hun paa Sæterhyttens Dør og venter Jægeren. Han hviler Natten over i Sæteren, men deri er intet ondt. Mellem dette Par er der et Sødskende-Forhold, som den eensomme Naturs Genius har helliget. — Naar Solen rinder, er hun oppe, naar Solen daler, qveller hun, og hun sover i sin