Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
24

eget liv og tildels stillede sig i bevidst opposition til sine omgivelser. — Et midtpunkt i denne snevrere kreds dannede en tid amtmanden i Søndre Bergenhus, Chr. M. Falsen; i hans hus mødtes regelmæssig de af byens embedsmænd, som faldt i den vanskelige verts smag; kun faa af stadens handelsmænd fik adgang til denne Falsens »Thecirkel«;[1] allerede navnet tyder paa en bevidst opposition mod det almindelige drikkeri, og det synes ogsaa, at kredsens bestræbelser gik ud paa idetheletaget at forbedre tonen.[2] — I denne kreds stiftedes ogsaa en engere dramatisk klub,[3] som dog aldrig fik den betydning som det gamle dramatiske selskab. Om aarsagen til denne klubs oprettelse var den omstændighed, at

  1. Saaledes benævnes de selskabelige eftermiddagssammenkomster hos Falsen i en (utrykt) paabegyndt selvbiografi af provst Th. Erichsen, som eies af arkitekt v. d. Lippe i Bergen.
  2. »Den falsenske Høitid aabnedes med en Prolog, forfattet af Foss, men declameret af Sagen, hvor der tilkjendegaves, at man ønskede at indføre en bedre Selskabstone end den herskende, hvor man spiller Kort i halvfjerde Time og sidder til Bords i fem — —« (Pavels, l. c. p. 485).
  3. Se Pavels, p. 487, 489, 567. Ogsaa i den ovennævnte biografi af Th. Erichsen omtales Falsens »private Theater«.