Side:Fylgjesvennen.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


deim, og Belte flir ho Kaupmannen. Styrke og Heider er hennar Klædnad, og ho lær aat den komande Dag. Ein Munn let ho upp med Visdom, Kjærleiks-Log er paaa Tunga hennar. Ho ſer etter, kor det fer aat i Huſet ſitt, og ho et inkje ſitt Braud i Leta. Tekke er ſvikalt, og Vænleike er faafeng — ei Kvinna, ſom ottaſt Herren, ho ſkal verda lovad.“[1] Ja kjære Viner! Mann og Kvende, det gjeld um at vedkjenna ſeg den Herre Kriſtus i Ord og i Gjerd. Og detta er inkje Smaating, men det er ein overslega ſtor Ting. For Herren ſegjer: „kvar den ſom vitnar um meg fyre Menneſkjom, honom vil eg og vitna um fyre Fader min, ſom er i Himlarne, men den ſom negtar meg fyre Menneſkjom, honom vil eg og negta fyre Fader min, ſom er i Himlarne.“[2] At me daa maatte rettelega vitna um ditt heilage Namn du vaar Herre og Frelſar!

Men kvat Løn hava no dei, ſom vitna um Kriſtus, her paa Jordi. Sjaa paa Stefanus, ſo fær du Svaret. Han vardt hatad, han vardt forfylgt, han vardt ſlæpt fyre Raadet og laſtad paa ſitt Bak, og ſidſtpaa vardt han ſteinad i Hel. Det var hans Live, det var deira Liv, ſom vitna i Sanning um Herren og Meiſtren ſin. Sannelega han fekk ſanna paa ſeg dei Ord i Skrifti: „me ljota gjenom mange Trengſlor ganga inn i Gudsriket,“[3] han fekk ſanna paa ſeg, „at Vegen er trong, ſom ber til Livet.“[4] Viner! me lyt lida, ſoframt me vil ganga inn til Livet, og det er Teiknet paa eit ſant Jeſu Vitne, at ein kann lida me Tolmøde. Eg meiner

  1. Ord. 31, 12 fg.
  2. Mt. 10, 32. 33.
  3. Ap. Gj. 14, 22;
  4. Mt. 7, 14.