Side:Fridtjof Nansen, en bok for norsk ungdom.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
130

vesentlig lra vekslinger i solens varmestråling. Solvar* men fremkaller vindene. Med endringer i solvarmen endres også vindene. Og dermed også havstrømmene. Derved blir luften varmere pa somme steder av jorden, p2 andre steder koldere Forfatterne mente at et fortsatt studium av disse forhold vilde gi slike resultater, at man vilde kunne forutsi været ikke bare for de nærmeste døgn, men også en temmelig lang tid, — uker og måneder fremover.

Hvis videnskapen kan na så langt, vil det ha en umåtelig betydning, for jordbruk og fiskeri og skibsfart, like inntil din egen friluftskjære person når en telttur på Hardangervidda skal avgjøres.


EN FERD TIL SPITSBERGEN

Havforskerens verker og tokter kan vi ikke komme nœrmere inn på i denne boken.

Men vi vil allikevel Bla l»IZe med I^anBen pa nanB navlorBl(ninZBkerd til 3pitBr>er^en, eller Bvall?ard, i 1912. kor i nanB e^et BeiBl(ap a la et Zlvtt inn i nanB arbeide Bom navlorBl<er. Ln i Lerken vi ombord i lianB e^en bat «cVeBlem«3v», en Bterlc, liten vacnt, med tvl(!c iBNud av eil(, o^ pa bauZen, 17,7 m. lan^ 0Z 32 reZiBter tonn. Ln motor med 20 lieBtelcrelter. I^tBtvret lor navunderB«l(eiBer med motordrevet Bpill til a nale op Btallinene lra de Btore dvp, med nandBpill o^ lodde apparater, med man^e BI2ZB inBtrumenter 0^ greier lor N2vlorBlcerenB 2rbeide. Det er 7 M2NNB beBetnin^, iberegnet l>l2NBen oA nanB B«nn Xare, Bom bare er 15 ar, men en lcjempe Bom Bin lar. Det b^erer nordover i kr2MB larvann, oZ man^e minner dulclcer op. «Det er Bommer oz lred i liavetB eviZe lelc. »- I^o^en Bj«3kugler Bom Bvarte prildcer ut over den blanke ilåten. I.anZt ute balc liolmene glitrer Bolen i en vindBtripe.