Side:Folkeeventyr (1852).djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


være et Brudstykke, staaet vort Eventyr endnu nærmere, om det havdes i sin Heelhed.

Hos 'Tydskerne ligesom hos os kløver Eventyrstammen sig i to: „Der König vom goldenen Berge,“ som med sine Varianter svarer til vor nordlige Gruppe, og „Das singende, springende Löweneckerchen,“ der slutter sig til vor sydlige. Som anført er der af Brødrene Grimm ikke paaviist nogen Forbindelse mellem disse tvende Eventyr, og det er ganske rimeligt, fordi de Samlinger af nordiske Eventyr, som begrunde Forbindelsen, endnu ei vare fremkomne, den Gang Grimmernes Anmærkningsapparat sammenstilledes. Vist er det ogsaa, at medens Amorsmythen udgjør Hovedledet i det sidstnævnte tydske Eventyr, nogle Træk af de germaniske Sagn om Sigurd paa samme Maade ere indlagte i det førstnævnte. Men man maa tænke sig et fælles oprindeligt Urschema for begge Grupper, hvilket siden i Syden og Norden har udviklet sig paa forskjellig Maade, ved Optagelse af Folkenes særegne Mythemindcr, og at disse to Grnpper siden have stødt sammen og paa Grund af det oprindelige Slægtskab have viklet sig ind i hinanden. Indlemmelsen af den ene Gruppes Mytheforestillinger i den anden er altsaa her ikke tilfældig eller udvortes, maa ei betragtes som en Indsprængning af noget Fremmedartet.

Das singende, springende Löweneckerchen“ har fjernet sig meget mere fra den apuleiiske Mythe end vor tilsvarende Overlevering, især derved, at Hovedmomentet, Dryp-