Side:Folkeeventyr (1852).djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Indledning.

Den Overbeviisning om vore Folkeeventyrs hjemlige Oprindelighed, som man ved deres mundtlige Foredrag eller endog ved deres Lesning modtager af det Indtryk, Stof og Form gjøre paa Sindet, giver Plads for mangehaande Tvivl, naar man en Stund har beskjeftiget sig med et Studium, der sammenligner dem med fremmede Traditioner af samme Art. Idet man gjenfinder selv de Eventyrs hele Fabel eller Fabeltræk, der efter sin Charakteer syntes ganske bundne til vort Land og vort Folk, paa fremmed Jordbund, ofte hos meget fjerntstaaende Stammer, kommer man let til at tvivle, om ikke alle disse Overleveringer for længere eller kortere Tid tilbage ere indførte, og alene kan betragtes som hjemlige, forsaavidt de ere indplantede i vore Dalstrøg og have fæstet Rod der. Og jo omhyggeligere man fortsætter dette Studium, og jo videre Kredse man forfølger Eventyrfablerne i, des mere tilbøielig bliver man en Tidlang til at an-