Side:Edda-kvæde, Gudekvæde.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60 species lauri, angelsaks. laur-had, som danskar i England gjorde til låraSr. Ei onnor tyding: den laar-digre eller den krokute, av lær (sml. elvenamne Læra eller Læri i Sogn). Roti i dette orde skal upphavlcg tyde: vera krokut. 26. Eik-tijrnc. Namne meiner vel paa at hjorten hev klungrute horn. Kver-gjelme (den durande kjelda) er, etter Snorre, i Nivl heim, under ei av ratane til Yggdrasils ask. 36. Av dei 13 valkyrju-namni raaa nokre vera innskotne seinare, daa baade verse hev for mange linur, og 13-tale er mindre høvelegt. Rist (den som rister hagl ut'?), Mist (skodd) tykkjest vera vérdisir og Odins serlege ternur. — Skeggj-old, øks-tid Skogul framifraa Hild (strids-mø}') mykje brukt i samansette kvende namn; dette tyder paa at ei strids-mey var eit kvende-ideal. Skalden Brage fortel uni Hild Hognesdotter korleis ho kveikte Jiv i striden. Trud (den sterke); soleis het og dotter til Tor. Her-fjøtur, kamp-band Det var sagt at med galder kunde ein binde her-fjøtur, som ei fjetring paa fienden. Ho hadde vel slik magt til aa klumse. Lokk fIHokk), den som bind folk i lekkjur. magtstél. Goll, gjallande Geir-onnl (spjot-svingar). Ranagrid, skjold-ofse. Regin-leiv, storætta. Odin er her tenkt som ein konge, med einherjane til hird, og døtrane sine, valkyrjune, til ternur. Elles er det tenkt at valkyrjune hev aa kaara ut deim som skal falle i slage. Odin Jieiter og Val-keri. 42. Odin sit millom tvo eldar. Og yvir eldane heng det kjelar, som skyggjer, so gudane karm inkje sjaa Odin gjenom ljoren. Sume vil hava verse umsett soleis: Ynde hev hjaa Ull og alle gudar den som med eld fyrst for. for daa opnast heimar for aasa sønir naar dei øl-kjélann tek av eld. Meiningi skulde daa vera den, at den tid folk er ferduge med øl-bryggjingi til jol, plar det vera sæle tidir for alle; daa er ingi dør stengd; alle som kom skulde etter gamall sed hava mat og drykk. Og paa ei slik tid kunde Odin ha venta ei onnor fagning enn han fekk. 45. Agnar hev vel no flutt kjelane ifraa, so gudane, som er samla i lag hjaa Æge, fær sjaa svipen av Odin gjenom ljo xen og hjelper han. 46. Ganglere (gangall), som jamt er paa ferd. Hcrjaii (her), styrar. Hjalmbere, hjelmberaren. Tekk, uneleg. Tridje. Odin gjeng ofte i lag med tvo andre gudar. Tunn, guden for den tunne, klaare lufti, kanskje umtyding av dominus. Her- Minde, den som blindar ein her. Snorre fortel at Odin kunde