Side:Edda-kvæde, Gudekvæde.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

1. Minner noko um Jason si ferd etter gullskinne; han òg fekk hjelp av eit kvende, kongsdotteri.

2. Eventyr-emne. Ein eller tvo gutar kjem til eit troll (fær hjelp av eit snildt kvende) og narrar trolle.

Sml. eventyr um jutuldrengen (allvist hjaa finnane[1]); han fekk trolle til aa tru at han var so sterk som Tor var i røyndi. Dei freistar kven som hev hardaste skallen, ror paa fiskje, og trolle dreg upp tvo kvalar. — I sogo um Sigmund Brestesson hjaa Torkjel Turrfrost er det ogso nokre slike eventyrdrag.

3. Fiskingi meiner Bugge hev eit dubbelt upphav. A. Kristelege (og jødiske[2]) sogur um Leviatan, som laag rundt jordi og beit i sporden sin, og som Gud fader eller Kristus fær paa ongulen.[3]) B. Sogur fraa Hellas eller Rom um Herakles, som var hjaa Oinevs, (eller Ynevs?), namne likt Hyme, og drogst med Achelous, som skapte seg til orm og gleid burt som ei elv[4]). Herakles fanga tjoren til Minos paa Kreta (derav namne Himinrjot, meiner Bugge).

Um denne fiskingi hans Tor kvad: Brage, Olve, Øystein Valdeson, Gamle Gnævadarskald og Ulv Uggeson.

Um Midgardsormen minner ymse truir um sjøormen, som paa vestlande heiter kraken eller hornen, ogso sjoharven.

Pontoppidan fortel at i varme dagar, naar fiskaren kjem nokre mil fraa land, finn han, i staden for 80—100 famnar, stundom berre 30, 20 eller mindre, og der er det jamt mykje fisk. „Det eneste som de da med største flid give agt paa, er om dybheden bliver den samme for deres liner, eller om de efterhaanden faae høyere grund og mindre vand. I dette sidste fald merke de at kraken løfter sig og skyder opad. Da er det ey tiid at bie længer. De overgive gandske deres fiskerie, legge alle aarer om borde og roe for at retirere sig til en af siderne saa hastigt som mueligt er. Have de nu naaet det sædvanlige dyb igjen, og følgelig finde sig i sikkerhed, da holde de stille og see, efter faa minuters forløb, det mageløse monstrum at komme frem og vise sin yderste overdeel, hvilket efter øyesyn, i en fjerdingsveys omkreds (nogle sige mere) synes af begyndelsen ikke anderledes, end om der laae en samling af smaa blinde skær i havet, alle behængte med noget, der flyder og fluctuerer, ligesom det kunde være tang. Her og der mærkes en større forhøyelse, ligesom pukler, paa hvilke adskillige smaa fiske sees at springe og sprette, indtil de rulde ned over siderne. Endelig reise sig nogle glentzende spidser og takker, som blive tykkere jo længere de komme over vandet,

men undertiden saa høye som maadelige skibsmaste, saa at

  1. Friis: Lappiske eventyr 18 og 19.
  2. Sjaa Job og Esaias („du knasa Leviatans hovud.“).
  3. Fraa aar 403 (og serleg av pave Gregor den store) vart det sagt at Leviatan ved Kristi krossfesting hadde biti paa Kristi krok og hadde vorti fanga. Agne var Kristi menneskjelege natur.
  4. Sonen til Oinevs het Tydevs, som kann ha vorti til Ty. Den gamle guden Ty var korkje so rædd eller veik eller av jøtun-ætt.